ORDIN nr. 178 din 5 februarie 2020 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației și a Ordinului ministrului sănătății nr. 15/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației

 

EMITENT

 

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 11 februarie 2020

 

            Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății nr. VSC 1.450 din 4.02.2020, având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de prevederile art. 2 lit. a)-d) și art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
 
ministrul sănătății emite următorul ordin:  
 
Articolul I - Ordinul ministrului sănătății nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 1 septembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
-       La articolul 17 alineatul (1^1), litera b) va avea următorul cuprins:
b) activitățile de coafură și alte activități de înfrumusețare - începând cu 1 ianuarie 2021.
Articolul II - La articolul II din Ordinul ministrului sănătății nr. 15/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 14 ianuarie 2020, alineatul (2) se abrogă.  
Articolul III - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


p. Ministrul sănătății,
Nelu Tătaru,
secretar de stat

București, 5 februarie 2020.Nr. 178.

 

Examene\Concursuri

Examene si concursuri nationale - MS
= Rezidentiat sesiunea 20 noiembrie 2022
Anunț privind organizarea şi desfăşurarea examenului de obţinere a gradelor profesionale pentru fizioterapeuţi pentru anul 2022
*** Runda 12 - ANUNT si CERERE de recrutare si selectie al asistentilor medicali comunitari si mediatori sanitari - grup tinta in echipa comunitara integrata din cadrul proiectului POCU 122607 - 27.12.2022
*** Runda 12 - Rezultate
PV selectie dosare - Medic specialist confirmat în specialitatea medicina muncii în cadrul Compartimentului evaluarea factorilor de risc din mediul de viață și muncă – Colectiv medicina muncii
Medic specialist confirmat în specialitatea medicina muncii în cadrul Compartimentului evaluarea factorilor de risc din mediul de viață și muncă – Colectiv medicina muncii
Rezultate finale- Medic specialist confirmat în specialitatea igienă în cadrul Compartimentului evaluarea factorilor de risc din mediul de viață și muncă – Colectiv igiena mediului
Informare concurs -Medic specialist confirmat în specialitatea igienă în cadrul Compartimentului evaluarea factorilor de risc din mediul de viață și muncă – Colectiv igiena mediului
Medic specialist confirmat în specialitatea igienă în cadrul Compartimentului evaluarea factorilor de risc din mediul de viață și muncă – Colectiv igiena mediului
Suspendare concurs - Inspector de specialitate debutant în cadrul Compartimentului EFRM-Colectivul igiena colectivităților de copii/tineret
Inspector de specialitate debutant în cadrul Compartimentului EFRM-Colectivul igiena colectivităților de copii/tineret
Copyright ©2010 Directia de Sanatate Publica Bacau. Made by Mobile Web Technologies SRL