► Eliberarea codului de parafa  ◄

  Cererea completata de catre medicul care solicita codul de parafa
       Cu urmatoarele acte anexate:

1. Buletin /carte identitate (original și copie);

2. Dovada schimbării numelui (dacă este cazul) - certificat de căsătorie/ sentință divorț (original și copie);

3. Certificat de membru al Colegiului Medicilor/ Colegiul Medicilor Dentiști conform Legii 95/2006 și avizul anual –valabil in perioada solicitării (original și copie);

4. Certificat de medic specialist/ primar eliberat de Ministerul Sănătății (original și copie);

5. Adeverință de salariat de la angajator (original); contract de muncă (original și copie);contract de colaborare (original și copie) prin care se atestă dovada locului de muncă ca medic specialist într-o unitate sanitară public/ privată din județul Bacău sau Aviz al Colegiului Medicilor România,respectiv Colegiul Medicilor Dentişti din România pentru înfiinţarea cabinetului (original și copie);

6. Diplomă de licentă (original și copie);

7. Pentru PFI, PFA dovada inscrierii la Administrația Financiară(CIF); pentru SRL Cerificatul Constatator de la Registrul Comerțului.;

       8. Cosimțământ persoane fizice privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 


 

► Eliberarea unui nou cod de parafa in caz de pierdere sau furt◄

   Cererea completata de catre medicul care solicita noul codul de parafa
       Cu urmatoarele acte anexate:

1. Dovada unui anunț dat în unul din ziarele locale privind pierderea sau furtul parafei

2. Buletin /carte identitate (original si copie).

3.
Dovada schimbării numelui (dacă este cazul) - certificat de căsătorie/ sentință divorț (original și copie);

4. Certificat de membru al Colegiului Medicilor/ Colegiul Medicilor Dentiști conform Legii 95/2006 și avizul anual –valabil in perioada solicitării (original și copie);

5.
Anexa 1 Ord. 1059 din 2003.

6.
Cosimțământ persoane fizice privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

In atentia medicilor rezidenti:

        Potrivit prevederilor art. 17, alin (1) din Ordonanta Guvernului nr. 12/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 179 / 2008 “incepand cu promotia 2005 de absolventi licentiati ai facultatii de medicina, dobandirea dreptului de libera practica se face dupa promovarea examenului de medic specialist”.
        De asemenea, acelasi act normativ la art. 18, alin. (2) prevede pentru medicii aflati in practica supravegheata / asistata ca “Actul medical pe care il presteaza medicul in timpul celor 3 ani de practica este sub responsabilitatea unui medic cu drept de libera practica.”.
        Avand in vedere cele de mai sus, medicii aflati in practica supravegheata / asistata nu pot beneficia de acordarea unui cod de parafa.

Modele adeverinta:
Adeverinta cod nou
Adeverinta eliberare un nou cod de parafa in caz pierdere sau furt

 ORDIN Nr. 1059 din 20 noiembrie 2003 privind declararea nominală obligatorie şi evidenţa medicilor

 

Examene\Concursuri

Examene si concursuri nationale - MS
= Rezidentiat sesiunea 15 noiembrie 2020
== Cerere rezidentiat sesiunea 15 noiembrie 2020
Examen de promovare în gradul profesional imediat superior al celui deținut pentru 2 funcții publice de inspector grad principal
PV selectie dosare - Examen de promovare în gradul profesional imediat superior al celui deținut pentru 2 funcții publice de inspector grad principal
Proba scrisa - Examen de promovare în gradul profesional imediat superior al celui deținut pentru 2 funcții publice de inspector grad principal
Interviu - Examen de promovare în gradul profesional imediat superior al celui deținut pentru 2 funcții publice de inspector grad principal
Rezultate finale - Examen de promovare în gradul profesional imediat superior al celui deținut pentru 2 funcții publice de inspector grad principal
Consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior - Compartimentul juridic
PV selectie dosare - Consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior - Compartimentul juridic
Rezultate proba scrisa - Consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior - Compartimentul juridic
Interviu - Consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior - Compartimentul juridic
Rezultate finale - Consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior - Compartimentul juridic
Șef Laborator igiena radiațiilor - medic în specialitatea Igienă si medic primar în specialitatea Medicină de laborator în cadrul Laboratorului Diagnostic și investigare în sănătate publică – diagnostic microbiologic
Rezultate finale - Șef Laborator igiena radiațiilor - medic în specialitatea Igienă si medic primar în specialitatea Medicină de laborator în cadrul Laboratorului Diagnostic și investigare în sănătate publică – diagnostic microbiologic
*** Runda 5 - ANUNT si CERERE de recrutare si selectie al asistentilor medicali comunitari si mediatori sanitari - grup tinta in echipa comunitara integrata din cadrul proiectului POCU 122607
** Rezultate selectie dosare depuse-runda 5
** Rezultate finale selectie dosare depuse-runda 5
Anunturi DSP - pentru angajari pe perioada determinata, fara concurs
Copyright ©2010 Directia de Sanatate Publica Bacau. Made by Mobile Web Technologies SRL