BIROUL RELATII CU PUBLICUL

 

Responsabil cu aplicarea Legii 544/2001
Consilier Dumitrescu Anda Beatrice

Telefon: 0729300141
E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

        

  Cerere pentru obtinerea datele de interes public, in condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
  Cerere pentru obtinerea datele de interes public, in condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. 

Extras din Legea 544/2001

“ ART. 22

(1) În cazul în care o persoana se considera vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a carei raza teritorială domiciliază sau în a carei raza teritorială se afla sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.
(2) Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.
(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.
(4) Decizia Curţii de apel este definitiva şi irevocabilă.
(5) Atât plângerea, cât şi recursul se judecă în instanţă, în procedură de urgenţă, şi sunt scutite de taxă de timbru.
----------
Alin. (5) al art. 22 a fost modificat de art. 42 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012.”


Raport privind accesul la informatii de interes public pe anul 2022
Raport privind accesul la informatii de interes public pe anul 2021

 
Copyright ©2010 Directia de Sanatate Publica Bacau. Made by Mobile Web Technologies SRL