Compartimentul Avize si Autorizari

- demisol camera 9
- telefon: 0234.512850 int 156
- program de lucru cu publicul: Luni-Joi: 8.00-13.00 si Vineri: 8.00-12.00

PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI SANITARE DE FUNCTIONARE IN BAZA REFERATULUI DE EVALUARE, CF.ORD. MS 1030/2009, SE VOR SOLICITA:
1. DOSAR;
2. CERERE SEMNATA DE TITULARUL ACTIVITATII;
3. COD FISCAL;
4. CERTIFICAT DE INREGISTRARE A CABINETULUI IN REGISTRUL UNIC AL CABINETELOR MEDICALE AL DSP BACAU(pentru cabinete medicale individuale sau cabinete medicale societati)
5. CERTIFICAT DE MEMBRU AL COLEGIULUI MEDICILOR(pentru cabinete medicale individuale si cabinete medicale societati)
6. PLANUL DE INCADRARE IN ZONA SI SCHITA SPATIULUI(acolo unde exista un spatiu pentru care se solicita autorizarea);
7. MEMORIU DE PREZENTARE(amplasare, structura functionala, dotari, microclimat);
8. PENTRU SISTEMELE DE ALIMENTARE CU APA SE VOR PREZENTA MEMORIUL TEHNIC SI STRUCTURA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA;
9. ACTUL DE DETINERE AL SPATIULUI(contract comodat/chirie/proprietate-unde este cazul).
10. DECLARATIA PE PROPRIE RASPUNDERE CA SPATIUL PENTRU CARE SE SOLICITA AUTORIZAREA ESTE DETINUT LEGAL SI NU FACE OBIECTUL VREUNUI LITIGIU.
11. PENTRU UNITATILE SANITARE CU PATURI SE PREZINTA STRUCTURA SAU MODIFICARILE DE STRUCTURA ORGANIZATORICA APROBATE DE MINISTERUL SANATATII, PRECUM SI PROGRAMUL DE CONFORMARE SI PROGRAMUL OPERATIONAL PENTRU ANUL IN CURS.
12. DOVADA ACHITARII TARIFULUI PENTRU AUTORIZATIA SANITARA DE FUNCTIONARE IN VALOARE DE 300 DE RON, CF. ORDINULUI MS 1030/2009, ANEXA 1.
13. In functie de specificul activitatii se pot solicita si alte documente care sa ateste indeplinirea cerintelor legale incidente domeniului, care vor fi prezentate de solicitant in etapa de evaluare a obiectivului.

PENTRU VIZAREA ANUALA A AUTORIZATIEI OBIECTIVELOR:
1. DOSAR;
2. AUTORIZATIA SANITARA DE FUNCTIONARE IN ORIGINAL;
3. DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE CA NU AU AVUT LOC MODIFICARI IN STRUCTURA FUNCTIONALA A OBIECTIVULUI SI IN OBIECTUL DE ACTIVITATE(pentru spitale, cabinete medicale, laboratoare de analize, deci unde exista activitati medicale);
4. COPIE CONTRACT DE COLECTARE SI TRANSPORT DESEURI PERICULOASE(pentru spitale, cabinete medicale, laboratoare de analize, unde exista activitati medicale);
5. DOVADA ACHITARII TARIFULUI DE AUTORIZARE-200 RON CF.ANEXEI 1 DIN ORDINUL MS 1030/2009;

FOARTE IMPORTANT DE RETINUT!
 POSESORII DE AUTORIZATII SANITARE DE FUNCTIONARE CARE TREBUIE VIZATE ANUAL, VOR SOLICITA VIZAREA ACESTORA CU MINIM 30 DE ZILE INAINTE DE EXPIRAREA VALABILITATII AUTORIZATIEI. 

PROCEDURA AUTORIZARII IN BAZA DECLARATIEI PE PROPRIE RASPUNDERE SE APLICA TUTUROR PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE CARE DESFASOARA UNA DIN ACTIVITATILE CUPRINSE IN ANEXA 2 DIN ORD. M.S. 1030/2009 SI CARE NU SANT SUPUSE INREGISTRARII LA REGISTRUL COMERTULUI. PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI SANITARE IN BAZA DECLARATIEI PE PROPRIA RASPUNDERE SE VOR SOLICITA:
1. DOSAR.
2. CERERE DE AUTORIZARE;
3. MEMORIU TEHNIC;
4. PLANUL DE SITUATIE SI PLANUL DE INCADRARE IN ZONA
5. SCHITE CU DETALII DE STRUCTURA FUNCTIONALA SI DOTARI SPECIFICE OBIECTLUI DE ACTIVITATE;
6. ACTUL DE INFIINTARE AL SOLICITANTULUI;
7. ACTUL PRIVIND DETINEREA LEGALA A SPATIULUI.
8. DECLARATIA PE PROPRIE RASPUNDERE CA SPATIUL PENTRU CARE SE SOLICITA AUTORIZAREA ESTE DETINUT LEGAL SI NU FACE OBIECTUL VREUNUI LITIGIU. 

PENTRU CERTIFICAREA CONFORMITATII CU NORMELE DE IGIENA SI SANATATE PUBLICA, PENTRU OBIECTIVE IN FUNCTIUNE, CARE DESFASOARA ACTIVITATI CU RISC PENTRU SANATATEA POPULATIEI, DOSARUL VA CONTINE:
1. CERERE
2. MEMORIU TEHNIC IN CARE ESTE DESCRIS MODUL IN CARE SUNT INDEPLINITE CERINTELE PREVAZUTE DE REGLEMENTARILE LEGALE SPECIFICE  DOMENIULUI DE ACTIVITATE.
3. DOVADA ACHITARII TARIFULUI DE CERTIFICARE A CONFORMITATII CF. ORD. MS 1030/2009, ANEXA 1;
 
PENTRU ASISTENTA DE SPECIALITATE PUBLICA:
1. CERERE;
2. CERTIFICAT DE URBANISM-COPIE;
3. DOCUMENTATIA TEHNICA PENTRU AUTORIZATIE DE CONSTRUCTIE;
4. DOVADA ACHITARII TARIFULUI DE ASISTENTA DE SPECIALITATE IN VALOARE DE 200 RON CF.ORD. MS 1030/2009, ANEXA 1;
 
ACTELE VOR FI DEPUSE IN COPIE CU MENTIUNEA CONFORM CU ORIGINALUL SI VOR FI SEMNATE SI STAMPILATE DE CATRE SOLICITANT.
 
 
Copyright ©2010 Directia de Sanatate Publica Bacau. Made by Mobile Web Technologies SRL