Raport privind aprovizionarea cu apa a judetului Bacau - 2013

 

           

            Raport intocmit in conformitate cu H.G.974 / 2004 capitolul VIII, art. 48 privind informarea si raportarea datelor legate de calitatea apei potabile.

            In vederea prevenirii factorilor de risc pentru sanatate in relatie cu diversi factori de mediu, activitatea Serviciului “Evaluarea factorilor de risc de mediu “ din cadrul Directiei de Sanatate Publica Bacau , s-a axat pe actiunile si proiectele inscrise in programul national de sanatate, un accent deosebit punandu-se pe supravegherea aprovizionarii cu apa potabila, prin sistem central si individual a populatiei.

            Aprovizionarea cu apa potabila suficienta cantitativ si de buna calitate este o prioritate pentru orice colectivitate, calitatea apei potabile reprezentand o prioritate a politicilor de sanatate publica datorita atat volumului mare al populatiei cuprinse, dar si a riscurilor potential asociate.

          Apa este un important factor de sanogeneza .

          In cazul   contaminarii microbiologice sau poluarii chimice accidentale, se poate stabili relatia directa intre calitatea apei si imbolnavire ; aceasta corelare este insa  extrem de dificila in cazul unei poluari chimice de lunga durata la valori apropiate limitelor superioare a Concentratiei Maxime Admise a diversilor indicatori ai apei.            

           Geografic jud. Bacau se afla situat in partea centrala a Moldovei fiind traversat de o retea hidrografica bogata respectiv raurile     Siret, Bistrita, Trotus, Slanic, fapt ce determina un strat freatic constant la o adincime de aproximativ 6,25m.

             Pe teritoriul judetului, sursele de alimentare cu apa potabila sunt de tip central si individual.

            1 Alimentarea cu apa potabila pentru principalele localitati de pe teritoriul judetului Bacau, este realizata prin  instalatiile de tip central ce au drept surse de apa , surse de suprafata si surse de profunzime.

            a. Sursele de suprafata sunt reprezentate de lacul Uz si paraul Ciobanus

Surse de suprafata:

         - lacul Uz

Asezare geografica :
Este asezat in partea de vest a Judetului Bacau, in depresiunea intramontana     Comanesti-Darmanesti, din grupa centrala a Carpatilor Orientali pe vaile Trotusului si Uzului, cuprinzand si zona de confluenta a celor doua râuri.

-reprezinta  sursa pt. Instalatiile de filtre rapide Darmanesti si Bacau ce  furnizeaza apa pentru loc. Bacau, Onesti, Moinesti, Darmanesti, Dofteana, Tg.Ocna, Tg. Trotus, com Pirgaresti )

         - pârâul Ciobanus

          Asezare geografica:

Captarea se face din paraul Ciobanus afluent al raului Trotus la aproximativ 1 Km. amonte de confluienta acestuia cu raul mai sus mentionat. Zona se afla in partea de nord-vest a judetului Bacau.

          -reprezinta sursa de suprafata pt.Instalatia de filtre rapide Ciobanus cu un debit de 2647m.c./zi ce furnizeaza apa pt. loc Comanesti.

Surse de profunzime

          -puturi forate in zona Gheraiesti , Margineni , Hemeiusi cu un debit de 16440 m.c./zi ce furnizeaza apa pentru loc. Bacau.

Asezare geografica

          Puturile sunt situate in partea de nord a municipiului Bacau, oras situat in partea central vestica a Moldovei, la doar 9,6 Km. in amonte de confluenta Siret- Bistrita. Geografic, se afla la interferenta meridianului de 26º55´ longitudine estica cu paralela de 46º 35´ latitudine nordica.

          -dren Slanic cu un debit de 700 m.c./zi ce furnizeaza apa pentru loc.  Slanic Moldova –populatia deservita 3000locuitori 

Asezare geografica:

          Drenul este situat pe malul drept al paraului Slanic ce traverseaza localitatea Slanic- Moldova situata in partea de sud-vest a judetului Bacau la granita cu judetul Covasna.

          - puturi forate in zona  Poiana Morii,  cu un debit de 1999 m.c./zi ce furnizeaza apa pentru loc. Buhusi - populatie deservita 14900 loc.

Asezare geografica:

Puturile si drenurile sunt situate in partea de sud-vest a orasului Buhusi , oras asezat in partea de nord a judetului Bacau la granita cu judetul Neamt.

         - puturi forate in zona Podu –Turcului, cu un debit de 600 m.c./zi ce alimenteaza pop. din zona Podu –Turcului = 2300 persoane.

Asezare geografica:

          Puturile sunt amplasate in partea de sud-est a localitatii Podu-Turcului, localitate situata la extremitatea sud-est a judetului Bacau la granita cu judetele Vaslui si Vrancea.

          - puturi forate in zona Sascut, cu un debit de 518 m.c./zi, ce alimenteaza pop. din zona Sascut –2500 persoane.

Asezare geografica:

          Puturile sunt amplasate in partea de sud a localitatii Sascut, localitate situata in partea de sud a judetului Bacau la granita cu judetul Vrancea.

          Procentual, apa de suprafata reprezinta 80%, iar apele de profunzime 20%  din sursele de alimentare cu apa pentru instalatiile centrale de apa ce alimenteaza principalele localitati ale judetului Bacau.

         Toate Instalatiile centrale de apa de pe teritoriul judetului , functioneaza in baza autorizatiilor sanitare de functionare eliberate in urma verificarii conditiilor igiénico sanitare privind captarea, tratarea, inmagazinarea, dezinfectia si distributia apei potabile catre consumator.

         Instalatiile de apa Darmanesti, Bacau, Ciobanus, ce au ca sursa apa de suprafata, folosesc toate treptele de tratare: sedimentare, coagulare, filtrare, dezinfectie.

         Instalatiile de apa Bacau ( cu sursa Margineni, Gheraiesti, Hemeiusi), Buhusi, Sascut, Podu Turcului,Slanic Moldova, ce au drept  sursa, apele de mica si mare adancime, trateaza apa doar prin dezinfectie.

         In ceea ce priveste accesul la apa potabila al populatiei din mediul urban situatia se prezinta astfel:

judetul
localitatea
populatia
racordati
Bacau
Bacau
172697
147683
 
Buhusi
19109
14900
 
Moinesti
23030
20122
 
Comanesti
22940
14000
 
Darmanesti
14368
2660
 
Tg. Ocna
12673
13500
 
Onesti
47600
41000
 
Slanic Moldova
4830
3000
TOTAL
 
317247
256865

 

Conform HG 974/2004, se efectueaza monitorizarea de control si audit a calitatii apei atat la plecarea din statiile de tratare cat si la nivelul bazinelor de acumulare apa si din reteaua de distributie a localitatilor .

             Analizele fízico-chimice si bacteriologice din cadrul monitorizarilor de audit , au fost efectuate de laboratoarele Directiei de Sanatate Publica Bacau, iar cele de control au fost efectuate atat de laboratoarele DSPJ Bacau cat si de laboratoarele uzinale.

             Pe teritoriul judetului functioneaza 5 laboratoare inregistrate/ autorizate pentru efectuarea de analize privind calitatea apei potabile:

1. Laborator de microbiologie compartiment apa DSPJBacau

2. Laborator de chimie sanitara – analiza chimica a apei DSPJ Bacau

3. Laborator Igiena Radiatiilor DSPJ Bacau

4. Laborator de analize físico-chimice SC CRAB SA zonal ,Statia de tratare apa Darmanesti

5. Laborator de analize físico-chimice SC CRAB SA municipal laborator Gheraiesti

             Restul laboratoarelor uzinale efectueaza analizele uzuale pentru autocontrolul apei atat al celei brute cat si al celei distribuite ( laboratoarele uzinale  Ciobanus, Slanic Moldova, Cuciur, Buhusi)

             Au fost analizati :

                           -indicatorii bacteriologici: E. Coli, enterococi, nr. colonii la 22, 37 grade C,bacterii coliforme, clostridium perfrigens

                           -indicatorii fízico-chimici: cadmiu, crom, cupru, flor, nichel, nitriti, nitrati, amoniu, aluminiu, plumb, culoare, gust, miros, oxidabilitate, sulfat, sulfuri, turbiditate, clor, cloruri, duritate, fier, mangan, conductivitate, PH, radioactivitate (alfa si beta global)

             In cursul anului 2013 au fost recoltate din

- reteaua de distributie a oraselor 941 probe cu 1547 analize físico-chimice si 1289 probe cu 4346 analize bacteriologic;

- la iesirea din statiile de tratare ce furnizeza apa si bazínele de acumulare apa  mai mult de 1000mc/zi ,596 probe chimice cu 817 analize si 955 probe bacteriologice cu 2689 analize analize  

            In cursul anului 2013, s-au inregistrat:

                      a)  -depasiri ale  indicatorilor culoare, turbiditate la apa analizata in cadrul monitorizarii de control si audit la iesirea din statia de tratare Darmanesti si reteaua Bacau, numarul de analize necorespunzatoare fiind insa procentual sub limita admisa de lege, valorile crescute  datorandu-se diverselor avarii si lucrarilor de inlocuire a retelei de distributie. .

                      b) - o usoara depasire,( fata de valoarea normala admisa) a indicatorului nitrat, la plecarea din statia de tratare si in reteaua de distributie  a orasului Buhusi, s-a mentinut si in cursul anului 2013 situatie aparuta ca urmare a cresterii valorii nitratului in panza freatica in urma conditiilor meteorologice 

            In cursul anului 2013 nu s-au inregistrat in judetul Bacau epidemii hidrice si nici boli digestive care sa aiba legatura directa cu consumul de apa.

In ceea ce privesc bolile cu posibila transmisie prin apa ( boli diareice acute, dizenterie, hepatita virala tip A, febra tifoida ) s-a constatat ca nu exista o crestere a numarului de cazuri al acestor boli in anul 2013  fata de  anii precedenti.

Judetul

Localitatea

Populatia

                                          Boli

Boli

 

 

 

 

Febra tifoida

Dizenterie

Hepatita A

BDA

Bacau

 

 

 

 

 

 

 

Bacau

172697

0

2

36

907

 

 

 

 

 

 

 

 

Buhusi

19109

0

0

0

11

 

 

 

 

 

 

 

 

Moinesti

23030

0

0

0

93

 

 

 

 

 

 

 

 

Comanesti

22940

0

0

0

26

 

 

 

 

 

 

 

 

Darmanesti

14368

0

0

7

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Ocna

12673

0

0

32

18

 

 

 

 

 

 

 

 

Sl. Moldova

4830

0

0

1

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Onesti

47600

0

0

8

187

 

total

317247

0

2

84

1245


 

                De mentionat ca toate bolile cu posibila transmitere prin apa au numeroase alte cauze de aparitie.

 

Aprovizionarea cu apa a municipiului Bacau

 

            Aprovizionarea cu apa in municipiul Bacau este de tip central, sursele de apa fiind reprezentate atit prin surse de profunzime cit si prin surse de suprafata.

            A. Sursele de mica adancime din Bacau sunt reprezentate de puturi forate la adancimi ce nu depasesc 20 m si care sunt amplasate in zona Gheraiesti, Margineni si Hemeiusi

            1.Front captare Gheraiesti detine 

 - Gheraiesti I = 43 puturi amplasate intre canalul de fuga UHE - coada lacului Bacau 1 si riul Bistrita -

                -  Gheraiesti II = 44 puturi (puturi in conservare)                 

           2.Statia de pompare Margineni I dispune de 28 de puturi modernizate si Marginen II cu 16 puturi de captare . O parte din apa puturilor din zona Margineni este influientata cantitativ si calitativ de piriul Limpedea.

           3. Captarea Hemeius dispune de 17 puturi  cu un debit de 175 l/sec                                                      

           Debitul de apa captat din subteran  este  inmagazinat   in zona Gheraiesti in 4 rezervoare (capacitate totala =30.000 mc.),  in zona  Margineni intr.-un rezervor  de 10.000 mc si unul de 200mc de rezerva .si  in zona  Barati ,in doua  rezervoare cu o capacitate de 5000 mc.fiecare

            B. Sursa de suprafata este  reprezentata de lacul Uz - zona Darmanesti.  Instalatia de filtre rapide  Bacau cu  un aport de 36.000m.c. /zi apa pentru municipiul Bacau, a fost pusa in functiune  incepand cu luna iulie 2011. Apa, avand ca sursa lacul UZ, este supusa procesului de tratare specific apelor de suprafata  ( decantare, coagulare, filtrare, dezinfectie,) si inmagazinata intr.-un rezervor de 10.000mc  amplasat in statia de tratare  Barati

            Instalatia de apa Bacau, cuprinzand  sistemele de captare, inmagazinare, tratare si dezinfectie a apei atat de profunzime, cat si de suprafata, functioneaza in momentul de fata in baza Autorizatiei sanitare de functionare nr. 349/10.12.2012 (autorizatie reanoita)

            Analizele fizico-chimice si bacteriologice efectuate la probele de apa prelevate la plecarea din statiile de pompare  Margineni si Gheraiesti si statia de tratare apa Bacau, se incadreaza in limitele admise de Legea 458/2002, (cu modificarile ulterioare), la toti parametrii analizati .                  

            La nivelul Statie de filtre rapide Bacau, precum si la nivelul ,statiilor de pompare Margineni si Gheraiesti, se efectueaza supravegherea de control a apei din punct de vedere chimic prin laboratoarele proprii statiilor respective , iar  prin laboratoarele Directiei de Sanatate Publica Bacau se efectueaza controlul bacteriologic al apei distribuite.

            D.S.P Bacau urmareste  zilnic, in cadrul monitorizarii de audit., caliatate apei atat din punct de vedere fízico-chimic cat si bacteriologic , atat la plecarea din statiile de tratare cat si apa din reteaua de distributie a orasului.              

            Din analizele fizico-chimice si bacteriologice efectuate la probele de apa recoltate in cadrul programului de monitorizare de audit si control de catre laboratoarele din cadrul  Directiei de Sanatate Publica Bacau , se constata ca apa distribuita catre populatie se incadreaza in  limitele stasurilor in vigoare.la plecarea din statie si din bazinele de acumulare.  

           In cursul anului 2013 au fost prelevate si analizate de catre reprezentantii DSPj Bacau din reteaua orasului si la plecare din statia de tratate, 883 probe  fizico-chimice  ( 1094 analize)  si ,1600 probe bacteriologice, ( 5035 analize) ; probele necorespunzatoare bacteriologic    si chimic  se incadreaza in limita de 5% din totalul probelor efectuate,  acceptate prin normele in vigoare, cu atit mai mult cu cit dupa repetarea lor, ele au iesit corespunzatoare.

           Probele au fost necorespunzatoare  indeosebi prin indicatorii culoare, turbiditate, clor rezidual, germeni totali.

          

APROVIZIONAREA CU APA A ORASELOR ONESTI, TG. OCNA  MOINESTI SI DARMANESTI

           Aprovizionarea cu apa a oraselor mai sus mentionate se realizeaza din sursa UZ , apa fiind tratata prin Statia de filtre rapide Darmanesti. Instalatia de apa Darmanesti, cuprinde  sistemele de captare, inmagazinare, tratare si dezinfectie a apei si functioneaza in momentul de fata in baza Autorizatiei sanitare de functionare nr. 150/22.12.2010 (autorizatie reanoita)

           Totalul general volum apa potabila livrat in cursul anului 2013 este de 48630mc/zi

           Statia de apa Darmanesti dispune de laboratoare de analize fízico-chimice si bacteriologice, care efectueaza zilnic calitatea apei  brute, pe etape si a apei tratate la plecarea din statie cat si la nivelul bazinelor de acumulare a apei si retelelor de distributie a oraselor respective in cadrul monitorizarii de control. Deasemeni, Directia de Sanatate Publica Bacau, a efectuat  analize físico-chimice si bacteriologice in cadrul monitorizarii de audit, atat la plecarea din statia de tratare cat si din reteaua de distributie a localitatilor Onesti, Tg Ocna, Darmanesti si Moinesti. In proportie de peste 95% analizele efectuate au fost corespunzatoare la toti indicatorii analizati .

           La nivelul tuturor oraselor, instalatia de apa este prevazuta cu bazine de inmagazinare cu sistem de reclorinare si sisteme de pompare .

 

APROVIZIONAREA CU APA A ORASULUI COMANESTI

          Aprovizionarea cu apa a orasului Comanesti   se realizeaza din sursa de suprafata Parau Ciobanus. Apa este tratata prin Statia de tratare Ciobanus prevazuta cu toate treptele de tratare specifice apei de suprafata. Statu este dotata cu laborator uzinal ce efectueaza analize fízico-chimice curente  (parametrii indicatori) atat la apa bruta cat si la apa tratata la plecare din statie si din reteaua de distributie. Directia de Sanatate Publica efectueaza analize físico-chimice si bacteriologice in cadrul monitorizarii de audit si de control conform HG 974/2004 republicata. Probele de apa s-au incadrat in prevederile Legii 458/2002 republicata. Statia de apa Ciobanus  asi gura necesarul de apa si pentru localitatea Asau. Capacitatea statiei este de 2647mc/zi  asigurand necesarul de apa pentru 16450 consumatori.Statia functioneaza in baza autorizatieie sanitare nr. 182/14.04.2011 reanoita.

 

APROVIZIONAREA CU APA A ORASULUI BUHUSI 

         Aprovizionarea cu apa a orasului Buhusi se realizeaza din -  puturi forate  in zona  Poiana Morii,  cu un debit de 1999 m.c./zi ce furnizeaza apa pentru loc. Buhusi - populatie deservita 14900 loc. Statia dispune de laborator uzinal ce efectueaza analize fízico-chimice curente. Analizele efectuate de catre laboratoarele D.S.P.J.Bacau in cadrul monitorizarii de control si audit au aratat calitatea corespunzatoare din punct de vedere bacteriologic; din punct de vedere fízico-chimic s-a constatat o usoara crestere a indicatorului nitrat . S-a procedat la expertizarea fiecarui foraj si in functie de valorile inregistrate s-a optat pentru scoaterea din functiune a doua foraje la care s-au inregistrat valori mari ale indicatorului mai sus mentionat, urmarea acestei decizii, fiind scaderea valorii parametrului pana la limita superioara mentionata prin Lege.Statia functioneaza in baza autorizatiei sanitare nr. 136/22.12. 2010 .

 

APROVIZIONAREA CU APA A ORASULUI  SLANIC – MOLDOVA

         Aprovizionarea cu apa a statiunii Slanic Moldova se realizeaza din captarea apei prin drenuri amplasate in vecinatatea paraului Slanicel. Statia asigura un debit de 500mc/zi pentru o populatie racordata in nr. de 3000 de consumatori. La nivelul statie se efectueaza analize curente ale apei brute si tratate. D.S.P.J. Bacau a efectuat verificarea  calitatii apei in cadrul monitorizarii de audit si control. Analizele efectuate au aratat ca apa distribuita catre populatie corespunde atat din punct de vedere fízico-chimic cat si bacteriologic. Statia functioneaza in baza autorizatiei sanitare nr. 159/17.02.2011. 

         Alimentarea cu apa potabila pentru  localitatile din mediul rural  de pe teritoriul judetului Bacau, este realizata  prin microinstalatiile de tip central, (ce au drept sursa de apa,  surse de profunzime), fantani individuale, fantani publice si izvoare captate.

         Din totalul de 85 de comune de pe teritoriul judetului Bacau ,46 de comune  dispun de sisteme centralizate de aprovizionare cu apa avand drept surse, puturi forate la mica sau mare adancime .Pe teritoriul celor 44 de comune functioneaza 52 de microcentrale, 36 fiind in directa administratie a autoritatii locale  respective si 16 in administratia Companiei Regionale  de Apa Bacau , Centru Zonal Judetean Bacau.

         Nr. total de fantani publice, individuale si pompe individuale, din mediul rural al judetului Bacau din care se aprovizioneaza populatia,  este de 14436  . Cantitatea de apa din fantani variaza in functie de zona in care aceasta se afla amplasata. Exista fintini cu 2 m.c. de apa si fantani cu 10-12m.c. de apa.


Aprovizionare cu apa mediul rural

Numar total de persoane deservite

Microcentrale = 52

49594

Fantani publice = 672

  26880

Fantani individuale +pompe = 13764

315073

Izvoare captate = 70

2800


           In ceea ce priveste categoria zonei de aprovizionare (ZAP) , instalatiile  centrale rurale  de tip microcentrala , se impart in :


 

Categoria zonei de aprovizionare

Nr. ZAP

Populatia aprovizionata

Vol total de apa furnizat in mc/zi

 

Toate zonele de aprovizionare din judet care distribuie 10mc/zi sau mai mult

52

49594

7400,8

CAT

1

ZAP care furnizeaza 10mc/zi sau mai mult, dar mai putin de 100mc/zi

25

13162

1238,8

CAT

2

ZAP care furnizeaza 100mc/zi sau mai mult, dar mai putin de 400mc/zi

24

29399

4414

CAT

3

ZAP care furnizeaza 400mc/zi sau mai mult, dar mai putin sau egal cu 1000mc/zi

3

7033

1748

 

                      -Procent de aprovizionare(%) =

             1.  22,40% din populatia comunelor ce detin  microcentrale se aprovizioneaza prin sistem centalizat , restul de 77,6% din populatia respectiva se aprovizioneaza prin surse individuale si publice

            -Procent populatie deservita de aceste aprovizionari

             1.  80,5 % din populatia rurala se aprovizioneaza  prin fantani individuale

             2.   6,85 % din populatia rurala se aprovizioneaza din fantani publice

             3.    11,90 % din populatia totala rurala se aprovizioneaza prin sistem microcentrala

             4.   0,75 % din populatia totala rurala se aprovizioneaza prin izvoare captate.

          Conform HG 974/2004 s-a procedat si in mediul rural la monitorizarea de control si audit. a calitatii apei distribuite prin sistem centralizat. Au fost prelevate 335 probe chimice cu 840 de analize si 386 probe bacteriologice cu 1251 analize..

           In urma analizelor efectuate, s-a constatat ca Instalatiile de apa Gioseni, Tamasi si Saucesti functioneaza in baza autorizatiilor sanitare cu derogare valabila pe o peritada de trei ani conform Ord. MS 299/2010, datorita depasirii valorilor maxime admise la parametrul nitrat. In aceste cazuri s-a informat populatia prin intermediul autoritatilor locale si a medicului de familia,  privind interzicerea consumului de apa la categoría de varsta 0-1an. Totodata s-a procedat la cresterea frecventei de recoltare a probelor de apa in cadrul monitorizarii de audit. si control.

          In ceea ce priveste calitatea apei  furnizate prin sisteme individuale, au fost prelevate 393 probe chimic cu 1487 analize si 370 bacteriologic cu 1634 analize . Din totalul probelor analizate, 160 au fost necorespunzatoare chimic si 201 bacteriologic.  

          Mentionam ca, in general probele necorespunzatoare chimic se inregistraza pentru indicatorii amoniac nitrati si nitriti,  implicati in aparitia methemoglobinemiei infantile cianotice, poluarea cu aceste substante fiind fie naturala (sol bogat in aceste substante )fie cel mai adesea poluare casnica sau agricola .Deasemeni s-a mai constatat valori crescute la indicatorii cloruri , turbiditate  si  duritate in anumite zone ale judetului..

          Pentru prevenirea aparitiei imbolnavirilor pe cale hidrica, inclusiv prevenirea aparitiei methemoglobinemiei infantile cianotice la copiii 0-1 an , rezultatele analizelor probelor efectuate, au fost aduse la cunostinta medicilor de familia din teritoriile respective .

          Calitatea apei din fantanile  individuale, publice, si din izvoarele captate  este afectata in majoritatea cazurilor de influenta umana.

           - exploatarea nerationala a resurselor de apa (subterane si de suprafata )si  modificarile artificiale ale fluxurilor naturale(devierea cursurilor, lanturi de acumulari,modificarea nivelului normal al oglinzii apei )se  repercuteaza ,mai devreme sau mai tirziu ,direct sau indirect asupra  comunitatilor umane(secarea fintinilor,coborirea nivelului pinzei freatice, sau dimpotriva ridicarea nivelului pinzei freatice, inundarea terenurilor etc

          - in mod similar activitatea omului se rasfringe si asupra calitatii apelor prin “murdarirea” sau poluarea acestora. Fenomenele de poluare sunt de   origini multiple si diferite : poluari casnice (deversarea pe sol sau in apele de suprafata a apelor de spalare, a dejectiilor,(acolo unde nu exista fosa   septica), poluari industriale sau agicole. La aceasta se adauga si modul  necorespunzator de exploatarea a surselor individuale.

           Ca urmare, sursele de apa ajung sa devina improprii pentru folosirea lor ca apa potabila.

           Directia  de Sanatate Publica urmareste calitatea apei distribuite prin sistem individual in vederea prevenirii aparitiei intoxicatiilor cu nitrato.

          Conform H.G.974/2004 primariile din zonele rurale au obligativitatea sa asigure intretinerea, igienizarea, dezinfectia fintinilor declarate publice precum si plata probelor de apa ce se recolteaza o data pe an din acestea de catre reprezentanti ai Directiei de Sanatate Publica .                

           In cursul  anului 2013 , s-au inregistrat 5  cazuri de intoxicatie cu nitrati la copiii 0-1 an

           Numarul cazurilor de intoxicatie cu nitrat, a scazut de la an la an ca urmare a introducerii sistemului centralizat de alimentare cu apa in zonele cunoscute cu valori crescute ale acestui indicator in sol, precum si a monitorizarii calitatii apei din punct de vedere chimic la sursele publice si individuale din care se alimenteaza copii 0-1 an.


 

 
Copyright ©2010 Directia de Sanatate Publica Bacau. Made by Mobile Web Technologies SRL