Raport privind aprovizionarea cu apa a judetului Bacau - 2012

 

            Raport intocmit in conformitate cu H.G.974 / 2004 capitolul VIII, art. 48 privind informarea si raportarea datelor legate de calitatea apei potabile. 

            In vederea prevenirii factorilor de risc pentru sanatate in relatie cu diversi factori de mediu, activitatea Serviciului “Evaluarea factorilor de risc de mediu “ din cadrul Directiei de Sanatate Publica Bacau , s-a axat pe actiunile si proiectele inscrise in programul national de sanatate, un accent deosebit punandu-se pe supravegherea aprovizionarii cu apa potabila, prin sistem central si individual a populatiei.

            Aprovizionarea cu apa potabila suficienta cantitativ si de buna calitate este o prioritate pentru orice colectivitate, calitatea apei potabile reprezentand o prioritate a politicilor de sanatate publica datorita atat volumului mare al populatiei cuprinse, dar si a riscurilor potential asociate.

            Apa este un important factor de sanogeneza .

            In cazul   contaminarii microbiologice sau poluarii chimice accidentale, se poate stabili relatia directa intre calitatea apei si imbolnavire ; aceasta corelare este insa  extrem de dificila in cazul unei poluari chimice de lunga durata la valori apropiate limitelor superioare a Concentratiei Maxime Admise a diversilor indicatori ai apei.            

            Geografic jud. Bacau se afla situat in partea centrala a Moldovei fiind traversat de o retea hidrografica bogata respectiv raurile Siret, Bistrita, Trotus, Slanic, fapt ce determina un strat freatic constant la o adincime de aproximativ 6,25m.

            Pe teritoriul judetului, sursele de alimentare cu apa potabila sunt de tip central si individual.

            1 Alimentarea cu apa potabila pentru principalele localitati de pe teritoriul judetului Bacau, este realizata prin  instalatiile de tip central ce au drept surse de apa , surse de suprafata si surse de profunzime.

            a. Sursele de suprafata sunt reprezentate de lacul Uz si paraul Ciobanus

Surse de suprafata:

         -lacul Uz

Asezare geografica :

          Este asezat in partea de vest a Judetului Bacau, in depresiunea intramontana     Comanesti-Darmanesti, din grupa centrala a Carpatilor Orientali pe vaile Trotusului si Uzului, cuprinzand si zona de confluenta a celor doua râuri.  
-reprezinta  sursa pt. Instalatiile de filtre rapide Darmanesti si Bacau ce  furnizeaza apa pentru loc. Bacau, Onesti, Moinesti, Darmanesti, Dofteana, Tg.Ocna, Tg. Trotus, com Pirgaresti )

- pârâul Ciobanus

          Asezare geografica:

         Captarea se face din paraul Ciobanus afluent al raului Trotus la aproximativ 1 Km. amonte de confluienta acestuia cu raul mai sus mentionat. Zona se afla in partea de nord-vest a judetului Bacau.

-reprezinta sursa de suprafata pt.Instalatia de filtre rapide Ciobanus cu un debit de 2647m.c./zi ce furnizeaza apa pt. loc Comanesti.

Surse de profunzime

          - puturi forate in zona Gheraiesti , Margineni , Hemeiusi cu un debit de 54487 m.c./zi ce furnizeaza apa pentru loc. Bacau.

Asezare geografica

          Puturile sunt situate in partea de nord a municipiului Bacau, oras situat in partea central vestica a Moldovei, la doar 9,6 Km. in amonte de confluenta Siret- Bistrita. Geografic, se afla la interferenta meridianului de 26º55´ longitudine estica cu paralela de 46º 35´ latitudine nordica.

          - dren Slanic cu un debit de 700 m.c./zi ce furnizeaza apa pentru loc.  Slanic Moldova –populatia deservita 3000locuitori 

Asezare geografica:

          Drenul este situat pe malul drept al paraului Slanic ce traverseaza localitatea Slanic- Moldova situata in partea de sud-vest a judetului Bacau la granita cu judetul Covasna.

          - puturi forate in zona  Poiana Morii,  cu un debit de 1999 m.c./zi ce furnizeaza apa pentru loc. Buhusi - populatie deservita 14900 loc.

Asezare geografica:

          Puturile si drenurile sunt situate in partea de sud-vest a orasului Buhusi , oras asezat in partea de nord a judetului Bacau la granita cu judetul Neamt.

         - puturi forate in zona Podu –Turcului, cu un debit de 600 m.c./zi ce alimenteaza pop. din zona Podu –Turcului = 2300 persoane.

Asezare geografica:

Puturile sunt amplasate in partea de sud-est a localitatii Podu-Turcului, localitate situata la extremitatea sud-est a judetului Bacau la granita cu judetele Vaslui si Vrancea.

          - puturi forate in zona Sascut, cu un debit de 518 m.c./zi, ce alimenteaza pop. din zona Sascut –2500 persoane.

Asezare geografica:

          Puturile sunt amplasate in partea de sud a localitatii Sascut, localitate situata in partea de sud a judetului Bacau la granita cu judetul Vrancea.

          Procentual, apa de suprafata reprezinta 86%, iar apele de profunzime 14%  din sursele de alimentare cu apa pentru instalatiile centrale de apa ce alimenteaza principalele localitati ale judetului Bacau.

Toate Instalatiile centrale de apa de pe teritoriul judetului , functioneaza in baza autorizatiilor sanitare de functionare eliberate in urma verificarii conditiilor igiénico sanitare privind captarea, tratarea, inmagazinarea, dezinfectia si distributia apei potabile catre consumator.

           Instalatiile de apa Darmanesti, Bacau, Ciobanus, ce au ca sursa apa de suprafata, folosesc toate treptele de tratare: sedimentare, coagulare, filtrare, dezinfectie.

           Instalatiile de apa Bacau ( cu sursa Margineni, Gheraiesti, Hemeiusi), Buhusi, Sascut, Podu Turcului,Slanic Moldova, ce au drept  sursa, apele de mica si mare adancime, trateaza apa doar prin dezinfectie.

            In ceea ce priveste accesul la apa potabila al populatiei din mediul urban situatia se prezinta astfel:

 

judetul

localitatea

populatia

racordati

Bacau

Bacau

175191

147700

 

Buhusi

19497

1999

 

Moinesti

23472

20060

 

Comanesti

23354

14000

 

Darmanesti

14385

2660

 

Tg. Ocna

13 500

13500

 

Onesti

48812

41750

 

Slanic Moldova

4889

3000

           Conform HG 974/2004, se efectueaza monitorizarea de control si audit a calitatii apei atat la plecarea din statiile de tratare cat si la nivelul bazinelor de acumulare apa si din reteaua de distributie a localitatilor .

            Analizele fízico-chimice si bacteriologice din cadrul monitorizarilor de audit , au fost efectuate de laboratoarele Directiei de Sanatate Publica Bacau, iar cele de control au fost efectuate atat de laboratoarele DSPJ Bacau cat si de laboratoarele uzinale.

            Pe teritoriul judetului functioneaza 5 laboratoare inregistrate/ autorizate pentru efectuarea de analize privind calitatea apei potabile:

1. Laborator de microbiologie compartiment apa DSPJBacau

2. Laborator de chimie sanitara – analiza chimica a apei DSPJ Bacau

3. Laborator Igiena Radiatiilor DSPJ Bacau

4. Laborator de analize físico-chimice SC CRAB SA zonal ,Statia de tratare apa Darmanesti

5. Laborator de analize físico-chimice SC CRAB SA municipal laborator Gheraiesti

            Restul laboratoarelor uzinale efectueaza analizele uzuale pentru autocontrolul apei atat al celei brute cat si al celei distribuite ( laboratoarele uzinale Ciobanus, Slanic Moldova, Cuciur, Buhusi)

Au fost analizati :

             -indicatorii bacteriologici: E. Coli, enterococi, nr. colonii la 22, 37 grade C,bacterii coliforme, clostridium perfrigens

             -indicatorii fízico-chimici: cadmiu, crom, cupru, flor, nichel, nitriti, nitrati, amoniu, aluminiu, plumb, culoare, gust, miros, oxidabilitate, sulfat, sulfuri, turbiditate, clor, cloruri, duritate, fier, mangan, conductivitate, PH, radioactivitate (alfa si beta global)

              In cursul anului 2012 au fost efectuate, in reteaua de distributie a oraselor si la iesirea din statiile de tratare ce furnizeza apa, mai mult de 1000mc/zi , 9877analize bacteriologice si 138080 analize la indicatorii fízico- chimici .

              In cursul anului 2012, s-au inregistrat:

              a) -depasiri ale indicatorilor culoare, turbiditate la apa analizata in cadrul monitorizarii de control si audit la iesirea din statia de tratare Darmanesti si reteaua Bacau, numarul de analize necorespunzatoare fiind insa procentual sub limita admisa de lege, valorile crescute datorandu-se diverselor avarii si lucrarilor de inlocuire a retelei de distributie. .

              b) - o usoara depasire,( fata de valoarea normala admisa) a indicatorului nitrat, la plecarea din statia de tratare si in reteaua de distributie  a orasului Buhusi, situatie aparuta ca urmare a cresterii valorii nitratului in panza freatica in urma secetei prelungite si excesive din acest an .

              c) - depasiri ale indicatorului Al. la plecarea din statia Ciobanus ca urmare a schimbarii coagulantului folosit in tratarea apei, situatie care a fost remediata.

               In cursul anului 2012 nu s-au inregistrat in judetul Bacau epidemii hidrice si nici boli digestive care sa aiba legatura directa cu consumul de apa.

               In ceea ce privesc bolile cu posibila transmisie prin apa ( boli diareice acute, dizenterie, hepatita virala tip A, febra tifoida ) s-a constatat ca nu exista o crestere a numarului de cazuri al acestor boli in anul 2012 fata de anii precedenti.

 

Judetul

Localitatea

Populatia

                                          Boli

Boli

nr cazuri / 100000

 

 

 

Febra tifoida

Dizenterie

Hepatita A

BDA

Bacau

 

 

 

 

 

 

 

Bacau

175191

0

2

3

1097

 

 

 

 

 

 

 

 

Buhusi

19497

0

2

0

17

 

 

 

 

 

 

 

 

Moinesti

23472

0

0

3

111

 

 

 

 

 

 

 

 

Comanesti

23354

0

0

1

91

 

 

 

 

 

 

 

 

Darmanesti

14385

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Ocna

12763

0

0

0

38

 

 

 

 

 

 

 

 

Sl. Moldova

4889

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Onesti

48812

0

0

4

178

 

 

 

 

 

 

 

 

          De mentionat ca toate bolile cu posibila transmitere prin apa au numeroase alte cauze de aparitie.

 

Aprovizionarea cu apa a municipiului Bacau

          Aprovizionarea cu apain municipiul Bacau este de tip central, sursele de apa fiind reprezentate atit prin surse de profunzime cit si prin surse de suprafata.

            A. Sursele de mica adancime din Bacau sunt reprezentate de puturi forate la adancimi ce nu depasesc 20 m si care sunt amplasate in zona Gheraiesti, Margineni si Hemeiusi

             1.Front captare Gheraiesti detine 

              - Gheraiesti I = 43 puturi amplasate intre canalul de fuga UHE - coada lacului Bacau 1 si riul Bistrita

               - Gheraiesti II = 44 puturi (puturi in conservare)                 

             2 .Statia de pompare Margineni I dispune de 28 de puturi modernizate si Marginen II cu 16 puturi de captare . O parte din apa puturilor din zona Margineni este influientata cantitativ si calitativ de piriul Limpedea.

        3. Captarea Hemeius dispune de 17 puturi cu un debit de 175 l/sec                                                      

             Debitul de apa captat din subteran este  inmagazinat   in zona Gheraiesti in 4 rezervoare (capacitate totala =30.000 mc.), in zona Margineni intr.-un rezervor de 10.000 mc si unul de 200mc de rezerva .si in zona Barati ,in doua rezervoare cu o capacitate de 5000 mc.fiecare

              Volumul apa de profunzime furnizat zilnic, este de 500mc/zi.

              B. Sursa de suprafata este reprezentata de lacul Uz - zona Darmanesti. Instalatia de filtre rapide Bacau cu  un aport de 38.000m.c. /zi apa pentru municipiul Bacau, a fost pusa in functiune  incepand cu luna iulie 2011. Apa, avand ca sursa lacul UZ, este supusa procesului de tratare specific apelor de suprafata ( decantare, coagulare, filtrare, dezinfectie,) si inmagazinata intr.-un rezervor de 10.000mc  amplasat in statia de tratare Barati

              Instalatia de apa Bacau, cuprinzand sistemele de captare, inmagazinare, tratare si dezinfectie a apei atat de profunzime, cat si de suprafata, functioneaza in momentul de fata in baza Autorizatiei sanitare de functionare nr. 349/10.12.2012 (autorizatie reanoita)

              Analizele fizico-chimice si bacteriologice efectuate la probele de apa prelevate la plecarea din statiile de pompare Margineni si Gheraiesti si statia de tratare apa Bacau, se incadreaza in limitele admise de Legea 458/2002, (cu modificarile ulterioare), la toti parametrii analizati .                  

              La nivelul Statie de filtre rapide Bacau, precum si la nivelul ,statiilor de pompare Margineni si Gheraiesti, se efectueaza supravegherea de control a apei din punct de vedere chimic prin laboratoarele proprii statiilor respective , iar prin laboratoarele Directiei de Sanatate Publica Bacau se efectueaza controlul bacteriologic al apei distribuite.

               D.S.P Bacau urmareste zilnic, in cadrul monitorizarii de audit., caliatate apei atat din punct de vedere físico-chimic cat si bacteriologic , atat la plecarea din statiile de tratare cat si apa din reteaua de distributie a orasului.              

              Din analizele fizico-chimice si bacteriologice efectuate la probele de apa recoltate in cadrul programului de monitorizare de audit si control de catre laboratoarele din cadrul Directiei de Sanatate Publica Bacau , se constata ca apa distribuita catre populatie se incadreaza in limitele stasurilor in vigoare.la plecarea din statie si din bazinele de acumulare.

               In cursul anului 2012 au fost prelevate si analizate de catre reprezentantii DSPj Bacau , 407 probe  fizico-chimice ( 445analize)  si 904 probe bacteriologice, ( 2555 analize),  la iesirea din statia de tratare Bacau, statia pompare Gheraiesti si Margineni . Din reteaua orasului Bacau au fost prelevate 805 probe pentru analize fizico-chimice (1033 analize ) si 1208 probe pentru analize bacteriologice ( 3683analize ) ; probele necorespunzatoare bacteriologic   si chimic  se incadreaza in limita de 5% din totalul probelor efectuate,  acceptate prin normele in vigoare, cu atit mai mult cu cit dupa repetarea lor, ele au iesit corespunzatoare.

              Probele au fost necorespunzatoare indeosebi prin indicatorii culoare, turbiditate, clor rezidual, germeni totali.

              2. Alimentarea cu apa potabila pentru localitatile din mediul rural de pe teritoriul judetului Bacau, este realizata prin microinstalatiile de tip central, (ce au drept sursa de apa, surse de profunzime), fantani individuale, fantani publice si izvoare captate.

              Din totalul de 85 de comune de pe teritoriul judetului Bacau ,41 de comune  dispun de sisteme centralizate de aprovizionare cu apa avand drept surse, puturi forate la mica sau mare adancime .Pe teritoriul celor 41 de comune functioneaza 49 de microcentrale, 36 fiind in directa administratie a autoritatii locale respective si 13 in administratia Companiei Regionale de Apa Bacau , Centru Zonal Judetean Bacau

             Nr. total de fantani publice, individuale si pompe individuale, din mediul rural al judetului Bacau din care se aprovizioneaza populatia, este de 14436 . Cantitatea de apa din fantani variaza in functie de zona in care aceasta se afla amplasata. Exista fintini cu 2 m.c. de apa si fantani cu 10-12m.c. de apa.


Aprovizionare cu apa mediul rural

Numar total de persoane deservite

Microcentrale = 49

   46675

Fantani publice = 672

   26880

Fantani individuale +pompe = 13764

 315073

Izvoare captate = 70

     2800

 

             In ceea ce priveste categoria zonei de aprovizionare (ZAP) , instalatiile centrale rurale de tip microcentrala , se impart in :

 

 

Categoria zonei de aprovizionare

Nr. ZAP

Populatia aprovizionata

Vol total de apa furnizat in mc/zi

 

Toate zonele de aprovizionare din judet care distribuie 10mc/zi sau mai mult

  49

46675

7397,8

CAT  

        1

ZAP care furnizeaza 10mc/zi sau mai mult, dar mai putin de 100mc/zi

  24

13423

1273,8

        CAT

        2

ZAP care furnizeaza 100mc/zi sau mai mult, dar mai putin de 400mc/zi

  21

22533

3834

        CAT

        3

ZAP care furnizeaza 400mc/zi sau mai mult, dar mai putin sau egal cu 1000mc/zi

   4

10719

2290

 

               -Procent de aprovizionare(%) =

             1. 22,40% din populatia comunelor ce detin microcentrale se aprovizioneaza prin sistem centalizat , restul de 77,6% din populatia respectiva se aprovizioneaza prin surse individuale si publice

            -Procent populatie deservita de aceste aprovizionari

             1. 80,5 % din populatia rurala se aprovizioneaza prin fantani individuale

             2.   6,85 % din populatia rurala se aprovizioneaza din fantani publice

             3.    11,90 % din populatia totala rurala se aprovizioneaza prin sistem microcentrala

             4.   0,75 % din populatia totala rurala se aprovizioneaza prin izvoare captate.

            Conform HG 974/2004 s-a procedat si in mediul rural la monitorizarea de control si audit. a calitatii apei distribuite prin sistem centralizat. Au fost prelevate 286 probe chimice cu 673 de analize si 362 probe bacteriologice cu 1084 analize. Din totalul probelor analizate, 57 au fost necorespunzatoare chimic 33 bacteriologic.

            In ceea ce priveste calitatea apei furnizate prin sisteme individuale, au fost prelevate 439 probe chimic cu 1506 analize si 408 bacteriologic cu 2003 analize . Din totalul probelor analizate, 149 au fost necorespunzatoare chimic si 160 bacteriologic.  

            Mentionam ca, in general probele necorespunzatoare chimic se inregistraza pentru indicatorii amoniac nitrati si nitriti, implicati in aparitia methemoglobinemiei infantile cianotice, poluarea cu aceste substante fiind fie naturala (sol bogat in aceste substante )fie cel mai adesea poluare casnica sau agricola .Deasemeni s-a mai constatat valori crescute la indicatorii cloruri , turbiditate si  duritate in anumite zone ale judetului..

            Pentru prevenirea aparitiei imbolnavirilor pe cale hidrica, inclusiv prevenirea aparitiei methemoglobinemiei infantile cianotice la copiii 0-1 an , rezultatele analizelor probelor efectuate, au fost aduse la cunostinta medicilor de familia din teritoriile respective .

          Calitatea apei din fantanile individuale, publice, si din izvoarele captate este afectata in majoritatea cazurilor de influenta umana.

           - exploatarea nerationala a resurselor de apa (subterane si de suprafata )si modificarile artificiale ale fluxurilor naturale(devierea cursurilor, lanturi de acumulari,modificarea nivelului normal al oglinzii apei )se repercuteaza ,mai devreme sau mai tirziu ,direct sau indirect asupra comunitatilor umane(secarea fintinilor,coborirea nivelului pinzei freatice, sau dimpotriva ridicarea nivelului pinzei freatice, inundarea terenurilor etc

         - in mod similar activitatea omului se rasfringe si asupra calitatii apelor

 prin “murdarirea” sau poluarea acestora.Fenomenele de poluare sunt de   origini multiple si diferite : poluari casnice (deversarea pe sol sau in apele de suprafata a apelor de spalare, a dejectiilor,(acolo unde nu exista fosa   septica), poluari industriale sau agicole. La aceasta se adauga si modul necorespunzator de exploatarea a surselor individuale.

           Ca urmare, sursele de apa ajung sa devina improprii pentru folosirea lor ca apa potabila.

           Directia de Sanatate Publica urmareste calitatea apei distribuite prin sistem individual in vederea prevenirii aparitiei intoxicatiilor cu nitrati, plata acestora fiind suportate din programele de sanatate.

          Conform H.G.974/2004 primariile din zonele rurale au obligativitatea sa asigure intretinerea, igienizarea, dezinfectia fintinilor declarate publice precum si plata probelor de apa ce se recolteaza o data pe an din acestea de catre reprezentanti ai Directiei de Sanatate Publica .                

            In cursul anului 2012 , s-au inregistrat 6 cazuri de intoxicatie cu nitrati la copiii 0-3 ani : Blagesti doua cazuri si  Secuieni , Cotofanesti, Odobesti, Corbasca cate un caz .

           Numarul cazurilor de intoxicatie cu nitrat, a scazut de la an la an ca urmare a introducerii sistemului centralizat de alimentare cu apa in zonele cunoscute cu valori crescute ale acestui indicator in sol, precum si a monitorizarii calitatii apei din punct de vedere chimic la sursele publice si individuale din care se alimenteaza copii 0-1 an.

                 

 

 
Copyright ©2010 Directia de Sanatate Publica Bacau. Made by Mobile Web Technologies SRL