Formularele pentru raportarea medicilor de familie pentru sfarsitul de an, sunt:
 

In prima parte se vor completa si trimite: până la 10 ianuarie 2021- pe suport de hartie (pot fi transmise si pe fax, e-mail scanate)
1. Centralizatorul luna decembrie 2020
    Centralizatorul luna decembrie 2020
2. Darea de seama trimestriala - trimestrul 4 2020
    Darea de seama trimestriala - trimestrul 4 2020
3. Darea de seama statistica departamentala (consultatii si tratamente) pentru anul 2020
    Darea de seama statistica departamentala (consultatii si tratamente) pentru anul 2020
4. Raportare SAN (personal si cheltuieli) 
    Raportare SAN (personal si cheltuieli)

In a doua parte: până la 3 februarie 2020 - format electronic
1. Centralizatorul de morbiditate - cazurile noi, nu consultatiile.
 
Copyright ©2010 Directia de Sanatate Publica Bacau. Made by Mobile Web Technologies SRL