Formularele pentru raportarea medicilor de familie pentru sfarsitul de an, sunt:
 

In prima parte se vor completa si trimite: până la 11 ianuarie 2023- pe suport de hartie (pot fi transmise si pe fax, e-mail scanate)
1. Centralizatorul luna decembrie 2022
    Centralizatorul luna decembrie 2022
2. Darea de seama trimestriala - trimestrul 4 2022
    Darea de seama trimestriala - trimestrul 4 2022
3. Darea de seama statistica departamentala (consultatii si tratamente) pentru anul 2022
    Darea de seama statistica departamentala (consultatii si tratamente) pentru anul 2022
4. Raportare SAN (personal si cheltuieli) 
    Raportare SAN (personal si cheltuieli)

In a doua parte: până la 3 februarie 2023 - format electronic
1. Centralizatorul de morbiditate - cazurile noi, nu consultatiile.
 
Copyright ©2010 Directia de Sanatate Publica Bacau. Made by Mobile Web Technologies SRL