Autorizarea unităţilor de asistenţă medicală pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere


În MO 625/2010 a fost publicat Ordinul ministrului Sănătăţii nr 1159 privind stabilirea listei unităţilor de asistenţă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de autovehicule sau  tramvaie, care prevede ca pana la data de 03.01.2011 unităţile de asistenţă medicală în care sunt  examinaţi candidaţii pentru obţinerea permisului de conducere, au obligaţia de a se autoriza, conform unor noi reglementări legislative.

Conform noii prevederi, lista unităţilor de asistenţă medicală care au obligaţia de a depune dosare la direcţiile de sănătate publică, în vederea autorizării, este alcătuită din categoria cabinetelor medicale, a societăţilor civile medicale, unităţilor sanitare ambulatorii de specialitate, cabinetelor medicale din ambulatoriul integrat al spitalelor, centrelor de diagnostic şi tratament, centrelor medicale, precum şi policlinicilor cu plată care au în structură specialităţi ca medicină internă, oftalmologie, ORL, neurologie, psihiatrie, chirurgie generală, ortopedie-traumatologie.

Dosarele trebuie să conţină urmatoarele documente:

- cerere

- certificatul de înregistrare în Registrul Unic al cabinetelor medicale

- autorizaţia sanitară de funcţionare

- dovada deţinerii unui spaţiu de care dispune în mod legal

- dovada achitării contribuţiilor la Fondul Unic de Asigurări de Sănătate,

- dovada deţinerii asigurării de răspundere civilă în domeniul medical

- dovada că există personal medico-sanitar angajat pentru specialităţile medicale necesare

- dovada că medicii şi asistenţii medicali au drept/autorizaţie  de liberă practică

- dovada că fiecare angajat deţine asigurare de răspundere civilă

- dovada deţinerii aparaturii din dotare şi a documentelor care dovedesc verificarea metrologică etc.

 Depunerea documentelor si alte informatii la sediul DSPJ Bacau camera 22, tel 0234.51.28.50 int 120, de luni pana joi intre orele 08.00-16.00

Autorizatia se elibereaza in termen de 15 zile de la depunerea documentelor.


 

Examene\Concursuri

Examene si concursuri nationale - MS
= Rezidentiat sesiunea 21 noiembrie 2021
Asistent medical principal medicină de laborator în cadrul Laboratorului de diagnostic și investigare în sănătate publică – diagnostic microbiologic
PV selectie dosare - Asistent medical principal medicină de laborator în cadrul Laboratorului de diagnostic și investigare în sănătate publică – diagnostic microbiologic
Rezultate proba scrisa - Asistent medical principal medicină de laborator în cadrul Laboratorului de diagnostic și investigare în sănătate publică – diagnostic microbiologic
Consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior - Compartimentul juridic
PV selectie dosare - Consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior - Compartimentul juridic
Rezultate proba scrisa - Consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior - Compartimentul juridic
Interviu - Consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior - Compartimentul juridic
Rezultate finale - Consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior - Compartimentul juridic
Șef Laborator igiena radiațiilor - medic în specialitatea Igienă si medic primar în specialitatea Medicină de laborator în cadrul Laboratorului Diagnostic și investigare în sănătate publică – diagnostic microbiologic
Rezultate finale - Șef Laborator igiena radiațiilor - medic în specialitatea Igienă si medic primar în specialitatea Medicină de laborator în cadrul Laboratorului Diagnostic și investigare în sănătate publică – diagnostic microbiologic
Anunturi DSP - pentru angajari pe perioada determinata, fara concurs
Copyright ©2010 Directia de Sanatate Publica Bacau. Made by Mobile Web Technologies SRL