BIROUL JURIDIC

         

            Datele de interes public, specifice Biroului Juridic, in condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:

1. Actele normative care reglementează organizarea şi functionarea institutiei;

2. Modalităţile de contestare a deciziilor, dispoziriilor  D.S.P.J. Bacau in situatia in care persoana se consideră vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public;

3. Numarul proceselor verbale de contraventie contestate;
 

4. Informatii privind procedura in timpul unei  anchetei penale sau disciplinare,  NUMAI DACĂ  NU  se pericliteaza rezultatul anchetei, NU  se dezvaluie surse confidentiale ori NU se  pune in pericol viata, integritatea corporala, sanatatea unei persoane in urma anchetei efectuate sau in curs de desfasurare;

5. Informatii privind procedurile judiciare,  NUMAI DACA  publicitatea acestora  NU aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate in proces.  

 Cerere vizare documente medicale in vederea apostilarii
 

 

Examene\Concursuri

Examene si concursuri nationale - MS
= Rezidentiat sesiunea 21 noiembrie 2021
Asistent medical principal medicină de laborator în cadrul Laboratorului de diagnostic și investigare în sănătate publică – diagnostic microbiologic
PV selectie dosare - Asistent medical principal medicină de laborator în cadrul Laboratorului de diagnostic și investigare în sănătate publică – diagnostic microbiologic
Rezultate proba scrisa - Asistent medical principal medicină de laborator în cadrul Laboratorului de diagnostic și investigare în sănătate publică – diagnostic microbiologic
Consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior - Compartimentul juridic
PV selectie dosare - Consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior - Compartimentul juridic
Rezultate proba scrisa - Consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior - Compartimentul juridic
Interviu - Consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior - Compartimentul juridic
Rezultate finale - Consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior - Compartimentul juridic
Șef Laborator igiena radiațiilor - medic în specialitatea Igienă si medic primar în specialitatea Medicină de laborator în cadrul Laboratorului Diagnostic și investigare în sănătate publică – diagnostic microbiologic
Rezultate finale - Șef Laborator igiena radiațiilor - medic în specialitatea Igienă si medic primar în specialitatea Medicină de laborator în cadrul Laboratorului Diagnostic și investigare în sănătate publică – diagnostic microbiologic
Anunturi DSP - pentru angajari pe perioada determinata, fara concurs
Copyright ©2010 Directia de Sanatate Publica Bacau. Made by Mobile Web Technologies SRL