CODUL DE ETICA SI DEONTOLOGIE
PROFESIONALA AL ASISTENTULUI MEDICAL
SI MOASEI DIN ROMÂNIA


CAPITOLUL I

DISPOZITII GENERALE

ART. 1

Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din România, denumit în continuare O.A.M.M.R., este autoritatea competenta româna, având ca obiect de activitate controlul si supravegherea exercitarii profesiei de asistent medical si respectiv a profesiei de moasa, cu drept de libera practica.

ART. 2

În sensul prezentului Cod de Etica si Deontologie profesionala, profesiunea de asistent de farmacie, profesiunea de tehnician dentar, precum si celelalte specialitati, se asimileaza profesiunii de asistent medical, conform Legii nr. 307/2004.

ART. 3

Profesia de asistent medical si respectiv, de moasa se exercita pe teritoriul României în conditiile Legii nr. 307/2004, de catre persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în profesia de asistent medical si respectiv, de moasa.

ART. 4

Exercitarea profesiunii de asistent medical/moasa este autorizata de Ministerul Sanatatii, prin Directiile de Sanatate Publica judetene în baza avizului eliberat de Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din România.

ART. 5

Asistentul medical, prin natura profesiunii sale, nu poate fi considerat functionar public si nici nu va putea fi asimilat functionarului public, conform legii.

ART. 6

Asistentul medical/moasa angajat în unitati medico-sanitare din reteaua de stat sau privata are obligatii ce decurg din normele si reglementarile legale, din prevederile contractului individual de munca, din regulamentele de ordine interioara, precum si din normele cu caracter profesional elaborate de O.A.M.M.R.

ART. 7

Protectia asistentului medical/moasei pentru riscurile ce decurg din practica profesionala, se realizeaza de angajator, prin societatile de asigurari; pentru practicienii independenti, polita de asigurare se încheie în nume personal.

ART. 8

Raspunderea asistentului medical/moasei consta în îndeplinirea atributiilor de prevenire a îmbolnavirii, tratare si îngrijire a persoanei, având în vedere respectul pentru viata, sanatatea, libertatea si demnitatea individului.

CAPITOLUL II

DESPRE INTEGRITATE, INDEPENDENTA PROFESIONALA SI RESPONSABILITATE

ART. 9

Asistentul medical/moasa se bazeaza în actiunile sale pe cunostinte valide si revizuite, astfel încât sa garanteze persoanei tratamentele si îngrijirile cele mai eficace.

ART. 10

Asistentul medical/moasa trebuie sa evite în exercitarea profesiei atitudinile ce aduc atingere onoarei profesiei si sa evite tot ceea ce este incompatibil cu demnitatea si moralitatea individuala si profesionala.

ART. 11

Asistentul medical/moasa nu trebuie sa faca propaganda unor procedee de îngrijire insuficient probate, fara sa sublinieze si rezervele ce se impun.

ART. 12

Asistentul medical/moasa, în conditii normale de lucru, nu trebuie în nici un caz sa-si exercite profesia în situatii ce ar putea compromite calitatea îngrijirilor si a actelor sale profesionale.

ART. 13

Asistentul medical/moasa are obligatia unei conduite ireprosabile pe plan fizic, mental si emotional fata de bolnav, respectând întotdeauna demnitatea acestuia.

ART. 14

În caz de pericol public, asistentul medical/moasa nu are dreptul sa-si abandoneze bolnavii, cu exceptia unui ordin formal al unei autoritati competente, conform legii.

ART. 15

Asistentul medical/moasa este independent profesional si este raspunzator pentru fiecare din actele sale profesionale.

ART. 16

Încredintarea atributiilor proprii unor persoane lipsite de competenta si lipsa controlului personal, constituie greseli deontologice.

CAPITOLUL III

RAPORTURI PROFESIONALE CU ALTI PROFESIONISTI DIN DOMENIUL

MEDICO- SANITAR SI INSTITUTII

Sectiunea I - Raporturile profesionale cu alti profesionisti din domeniul sanitar

ART. 17

În baza spiritului de echipa, asistentii medicali/moasele îsi datoreaza asistenta morala si sprijin reciproc.

ART. 18

Constituie încalcari ale regulilor etice:

- jignirea si calomnierea profesionala;

- blamarea si defaimarea profesionala;

- orice alt act sau fapt care poate aduce atingere demnitatii profesionale a asistentului medical/moasei.

ART. 19

(1) În cazul unor neîntelegeri, în considerarea calitatii profesionale, conflictul în prima instanta trebuie mediat de Biroul Consiliului Judetean la nivel judetean/mun. Bucuresti si de Biroul Executiv la nivel national.

(2) Daca acesta persista, cei implicati se pot adresa Comisiei de disciplina sau justitiei, fiind interzisa perturbarea activitatii profesionale din aceste cauze.

(3) În cazul în care se constata încalcari ale regulilor etice, se urmeaza procedura de sanctionare, conform prezentului Cod.

ART. 20

În cazul colaborarii mai multor asistenti medicali/moase pentru examinarea, tratamentul sau îngrijirea aceluiasi pacient, fiecare practician îsi asuma responsabilitatea individuala prin aplicarea parafei profesionale în dreptul fiecarei manevre sau tehnici executata personal.

ART. 21

Pacientul internat are dreptul si la servicii medicale acordate de catre furnizorii de servicii medicale acreditati, din afara spitalului.

ART.22

În interesul pacientilor, asistentii medicali/moasele vor avea raporturi bune cu celelalte profesii din domeniul sanitar, cu respectarea demnitatii si onoarei profesionale.

Sectiunea a II-a - Raporturile profesionale cu institutiile

ART. 23

Asistentul medical/moasa, în concordanta cu diferitele nivele de responsabilitate pe care le îndeplineste, contribuie la orientarea politicilor si dezvoltarea sistemului de sanatate care garanteaza respectul drepturilor celor asistati, utilizarea în mod egal a resurselor si valorizarea rolului profesional.

ART. 24

(1) Angajatorul trebuie sa asigure conditii optime asistentului medical/moasei în exercitarea profesiei;

(2) Asistentul medical/moasa încearca compensarea lipsurilor structurii printr-un comportament îndreptat catre cooperare în interesul pacientilor si al institutiei, dar nu poate suplini lipsurile esentiale sau de exceptie ale structurii administrative medicale, exercitarea profesiunii în aceasta situatie neprejudiciind mandatul profesional.

ART. 25

Asistentul medical/moasa aduce la cunostinta persoanelor competente, autoritatilor profesionale (inclusiv O.A.M.M.R.), orice circumstanta care poate prejudicia îngrijirea sau calitatea tratamentelor, în special în ceea ce priveste efectele asupra persoanei sau care limiteaza exercitiul profesional.


CAPITOLUL IV

OBLIGATII ETICE SI DEONTOLOGICE

Sectiunea I-a - Obligatia acordarii îngrijirilor medicale

ART. 26

Asistentul medical/moasa, în exercitarea profesiei, nu poate face discriminari pe baza rasei, sexului, vârstei, apartenentei etnice, originii nationale sau sociale, religiei, optiunilor politice sau antipatiei personale, fata de pacienti.

ART. 27

Asistentul medical/moasa are obligatia sa acorde asistenta medicala si îngrijirile necesare în limita competentei sale profesionale.

ART.28

În caz de calamitati naturale (cutremure, inundatii, epidemii, incendii), sau accidentari în masa (naufragii, accidente rutiere sau aviatice, accidente nucleare, etc), asistentul medical/moasa este obligat sa raspunda la chemare, chiar sa-si ofere de buna voie serviciile de îngrijire, imediat ce a luat cunostiinta despre eveniment.

ART. 29

(1) Vointa pacientului în alegerea asistentului medical/moasei trebuie întotdeauna respectata, indiferent care ar fi sensul acesteia.

(2) Daca pacientul se afla într-o stare fizica sau psihica ce nu-i permit exprimarea lucida a vointei, apartinatorii sau apropiatii celui suferind trebuie preveniti si informati corect pentru a hotari în numele acestuia, cu exceptia imposibilitatii (de identificare, de comunicare, de deplasare, etc), sau a urgentelor.

ART. 30

Daca în urma examinarii sau în cursul îngrijirilor, asistentul medical/moasa considera ca nu are suficiente cunostiinte sau experienta pentru a asigura o asistenta corespunzatoare, va solicita un consult cu alti colegi sau va îndruma bolnavul catre alti specialisti.

ART. 31

Bolnavul nevindecabil va fi tratat cu aceeiasi grija si atentie ca si cei care au sanse de vindecare.

ART. 32

Asistentul medical/moasa va pastra o atitudine de stricta neutralitate si neamestec în problemele familiale (morale, materiale, etc.) ale pacientului, exprimându-si parerea numai daca interventia este motivata de interesul sanatatii pacientului, cu consimtamântul prealabil al acestuia.

Sectiunea a II-a Respectarea drepturilor pacientului

ART. 33

(1) Pacientul are urmatoarele drepturi: dreptul la informatia medicala, dreptul la consimtamânt, dreptul la confidentialitatea informatiilor si viata privata, drepturi în domeniul reproducerii, drepturi la tratament si îngrijiri medicale.

(2) Dispozitiile prezentului aliniat se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 46/2003 privind drepturile pacientului.

ART. 34

Nerespectarea acestor prevederi cu privire la drepturile pacientului atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, contraventionala sau penala, conform prevederilor legale în vigoare si ale prezentului Cod.

Sectiunea a III-a Consimtamântul

ART. 35

O interventie în domeniul sanatatii nu se poate efectua decât dupa ce persoana vizata sau reprezentantul legal al acestuia si-a dat consimtamântul în scris si în cunostinta de cauza. Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumându-si, în scris, raspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.

ART.36

Situatiile derogatorii stipulate în articolul precedent sunt: incapacitatea pacientului de a consimti; persoanele care sufera de o tulburare mintala; situatiile de urgenta; dorintele exprimate anterior.

ART. 37

Consimtamântul pacientului sau, dupa caz, al reprezentantului legal al acestuia, este obligatoriu:

- pentru recoltarea, pastrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord;

- în cazul supunerii la orice fel de interventie medicala;

- în cazul participarii sale la învatamântul medical clinic si la cercetarea stiintifica;

- în cazul fotografierii sau filmarii sale într-o unitate medicala.

- în cazul donarii de sânge ( vezi Legea nr. 4/1995);

- în cazul prelevarii sau transplantului de tesuturi si/sau organe ( vezi Legea nr. 2/1998).

ART. 38

Consimtamântul pacientului sau al reprezentantului legal al acestuia dupa caz, nu este obligatoriu în urmatoarele situatii:

a) când pacientul nu îsi poate exprima vointa, dar este necesara o interventie medicala de urgenta;

b) în cazul în care furnizorii de servicii medicale considera ca interventia este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuza sa îsi dea consimtamântul, asistentul medical este obligat sa anunte medicul curant/de garda (decizia fiind declinata unei comisii de arbitraj de specialitate);

Sectiunea a IV-a Secretul profesional

ART. 39

(1) Secretul medical este obligatoriu.

(2) Secretul profesional exista si fata de apartinatori, colegi sau alte persoane din sistemul sanitar, neinteresate în tratament, chiar si dupa terminarea tratamentului si decesul pacientului.

ART. 40

Obiectul secretului îl constituie tot ceea ce asistentul medical/moasa, în calitatea sa de profesionist, a aflat direct sau indirect, în legatura cu viata intima a pacientului, a familiei, a apartinatorilor, precum si problemele de diagnostic, prognostic, tratament, circumstante în legatura cu boala si alte diverse fapte, inclusiv rezultatul autopsiei.

ART. 41

Asistentul medical/moasa raspunde disciplinar pentru destainuirea secretului profesional, exceptie facând situatia în care pacientul si-a dat consimtamântul expres pentru divulgarea acestor informatii, în tot sau în parte.

ART. 42

Interesul societatii (prevenirea si combaterea epidemiilor, bolilor venerice, bolilor cu extindere în masa) primeaza fata de interesul personal.

ART. 43

În comunicarile stiintifice, cazurile vor fi astfel prezentate, încât identitatea pacientului sa nu poata fi recunoscuta.

ART. 44

Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate de catre asistentul medical/moasa numai în cazul în care pacientul îsi da consimtamântul explicit sau daca legea o cere în mod expres.


CAPITOLUL VI

PRACTICAREA PROFESIUNII ÎN SISTEM PRIVAT –

ÎNGRIJIRILE LA DOMICILIU

ART. 53

Asistentul medical/moasa chemat într-o familie ori colectivitate, în exercitarea profesiei, trebuie sa respecte regulile de igiena si de profilaxie.

ART. 54

Asistentul medical/moasa are obligatia morala de a aduce la cunostinta autoritatilor competente orice situatie de care afla si care influenteaza în rau starea de sanatate a colectivitatii.

ART. 55

Asistentul medical/moasa are datoria de a ajuta la orice actiune întreprinsa de catre autoritatile competente, în scopul protectiei sanatatii.


CAPITOLUL VII

PROBLEME ALE ÎNGRIJIRII MINORILOR

ART.56

Daca asistentul medical/moasa apreciaza ca minorul este victima unei agresiuni sau privatiuni, trebuie sa încerce sa-l protejeze uzând de prudenta si sa alerteze autoritatea competenta.

ART. 57

Asistentul medical/moasa trebuie sa fie aparatorul copilului bolnav, daca apreciaza ca starea de sanatate nu este bine înteleasa sau nu este suficient de bine protejata de anturaj.

ART. 58

În vederea efectuarii tehnicilor si/sau manevrelor de îngrijire si/sau tratament asupra unui minor, consimtamântul trebuie obtinut de la reprezentantul personal sau legal al minorului cu exceptia situatiilor de urgenta.


CAPITOLUL VIII

PROBLEME ALE EXPERIMENTARII PE OM

ART. 59

(1) Se interzice provocarea de îmbolnaviri artificiale unor oameni sanatosi, din ratiuni experimentale.

(2) Dispozitiile prezentului articol se completeaza cu celelalte prevederi legale incidente în materie.

ART. 60

Impunerea cu forta sau prin inducere în eroare, a experimentului pe om, reprezinta abatere grava pentru orice asistent medical/moasa care participa în mod voluntar si constient la asemenea fapte.


CAPITOLUL IX
JURISDICTIA PROFESIONALA

Sectiunea I-a Principiile anchetei disciplinare

ART. 61

Constituie abatere disciplinara fapta prin care se încalca prevederile Legii nr. 307/2004, ale prezentului Statut, Regulamentului de organizare si functionare, Codul de etica si deontologie al asistentului medical/moasei precum si a celorlalte acte normative emise de O.A.M.M.R.

ART. 62

Raspunderea disciplinara atrage aplicarea uneia din urmatoarele sanctiuni:

a. mustrare;

b. avertisment;

c. suspendarea temporara a calitatii de membru al O.A.M.M.R. ;

d. retragerea calitatii de membru al O.A.M.M.R. si propunerea de anulare a autorizatiei de libera practica a profesiei pentru o perioada limitata sau definitiv;

ART. 63

(1) Raspunderea disciplinara a membrilor Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din România nu exclude raspunderea civila, contraventionala si penala.

(2) Daca în cursul solutionarii unei abateri se contureaza elementele savârsirii unei infractiuni, organele competente au obligatia de a sesiza organele de urmarire penala.

ART. 64

(1) Sanctiunile prevazute la art. 71 lit.a si b corespund savârsirii unei abateri simple si sunt de competenta Consiliul judetean al filialei în ceea ce priveste aplicarea sanctiunii.

(2) Sanctiunile prevazute la art.71 lit.c si d corespund savârsirii unei abateri grave si sunt de competenta Consiliul National al O.A.M.M.R în ceea ce priveste aplicarea sanctiunii.

ART. 65

(1) Contestatia împotriva deciziei Consiliul judetean/mun. Bucuresti se adreseaza Comisiei Nationale de disciplina, mediere si deontologie profesionala în termen de 30 de zile de la comunicare.

(2) Contestatia împotriva deciziei Consiliul National se depune la judecatoria în a carei circumscriptie teritoriala îsi desfasoara activitatea membrul O.A.M.M.R., în termen de 30 de zile de la comunicare.

ART. 66

(1) Abaterile disciplinare savârsite de membrii O.A.M.M.R. care exercita functii elective se cerceteaza de catre Comisia Nationala de disciplina, mediere si deontologie profesionala, iar aplicarea sanctiunii se face de catre plenul Consiliului National.

(2) Actiunea disciplinara poate fi pornita în termen de 30 de zile de la data savârsirii sau cunoasterii savârsirii faptei dar nu mai târziu de 6 luni.

ART. 67 - Legalitatea

Ancheta disciplinara se desfasoara în limitele prezentului Cod, ale Legii nr. 307/2004, Statutului si Regulamentului de organizare si functionare al O.A.M.M.R.

ART. 68

(1) Fiecare membru al O.A.M.M.R. beneficiaza de prezumtia de nevinovatie pâna la solutionarea cauzei.

(2) Fiecare membru al O.A.M.M.R. are dreptul de a se apara, prin orice mijloc legal, atunci când a fost acuzat de savârsirea unei abateri.

ART. 69

Respectarea demnitatii umane – orice persoana supusa procedurii de solutionare a plângerii trebuie tratata cu respect si demnitate umana.

ART. 70

Garantarea dreptului la aparare – orice persoana supusa procedurii de solutionare a plângerii are dreptul de a se apara prin orice mijloc legal considerat necesar; partile implicate au dreptul la asistenta juridica.

ART. 71

Limba în care se desfasoara ancheta disciplinara si procedura de solutionare a plângerii – este limba româna; persoanele care nu vorbesc sau nu înteleg limba româna au dreptul de a se exprima si/sau apara prin intermediul unui traducator autorizat.

Sectiunea a II-a Competenta organelor jurisdictionale

ART. 72

(1) Plângerile sunt adresate în prima instanta organizatiilor judetene/mun. Bucuresti, respectiv Comisiilor de Disciplina si Mediere teritoriale.

(2) Plângerile împotriva unor membri cu functii elective în cadrul organizatiei si contestatiile la hotarârile comisiilor de disciplina si mediere teritoriale se adreseaza O.A.M.M.R. central, respectiv Comisiei de Disciplina si Mediere Nationala.

 ART. 73

(1) Cercetarea faptelor, adunarea dovezilor si propunerea unei sanctiuni cu privire la abaterile simple este de competenta Referentului numit de Biroul Consiliului Judetean al Filialei.

(2) Cercetarea faptelor, adunarea dovezilor si propunerea unei sanctiuni cu privire la abaterile grave revine în competenta Comisiei judetene de disciplina.

ART. 74

Membrii O.A.M.M.R. care au participat la solutionarea unei cauze în prima instanta, nu pot face parte din organele de jurisdictie competente în a solutiona contestatiile îndreptate împotriva acestor hotarâri.

ART. 75

Membrii O.A.M.M./R. ce fac parte din organele de jurisdictie si care au vreun interes în solutionarea cauzei, sau în care cauza sunt implicati în calitate de pârâti sotii acestora, precum si rudele pâna la al patrulea grad inclusiv, sunt obligati sa se abtina de la solutionarea cauzei disciplinare, cu aratarea cauzei ce constituie motivul abtinerii.

ART. 76

În cazul în care nu a fost formulata declaratia de abtinere, membrul O.A.M.M.R. care se afla într-una din situatiile descrise mai sus, poate fi recuzat la cererea oricarei persoane ce participa la solutionarea cauzei.

Biroul Consiliului Judetean/al mun. Bucuresti, dupa caz Biroul Executiv, vor dispune în maxim 3 zile înlocuirea membrului aflat în incompatibilitate.

Sectiunea a III-a - Plângerea

ART. 77

Dreptul de a face plângere apartine persoanei vatamate (pacient sau reprezentantul legal, dupa caz), precum si membrilor O.A.M.M.R.

ART. 78

Plângerea se adreseaza filialei judetene/mun. Bucuresti, în care îsi desfasoara activitatea membrul O.A.M.M.R. în cauza sau Comisiei teritoriale de disciplina si mediere.

ART. 79

Plângerea se depune personal, prin mandatar sau poate fi trimisa prin scrisoare recomandata sau cu confirmare de primire.

ART. 80

Plângerea trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:

- numele, prenumele, domiciliul petitionarului; 

- elementele de identificare ale membrului O.A.M.M.R. împotriva caruia se îndreapta petitia;

- locul si contextul în care s-a savârsit fapta;

- descrierea faptei;

- mijloacele de proba;

- semnatura petitionarului.

(1) Lipsa unuia dintre aceste elemente se sanctioneaza cu neadmiterea acesteia.

ART. 81

(1) Termenul în care poate fi depusa plângerea este de 30 de zile de la data savârsirii sau cunoasterii savârsirii faptei, dar nu mai târziu de 6 luni de la data savârsirii ei.

(2) Introducerea plângerii dupa expirarea termenului de mai sus se sanctioneaza cu decaderea din dreptul de a face plângere pentru fapta respectiva.

Sectiunea a IV-a Procedura de solutionare a plângerilor

ART. 82

La primirea plângerii, Biroul Consiliului Judetean/mun. Bucuresti o înainteaza Referentului sau Comisiei de Disciplina si Mediere, dupa caz, care va verifica conditiile de admisibilitate si de competenta si va formula concluziile.

ART. 83

În baza art. 82, Comisia de Disciplina si Mediere va dispune:

- respingerea plângerii ca nefondata;

- declansarea procedurii de solutionare, conform Legii nr. 307/2004 si prezentului Cod.

ART.84

Decizia de respingere a plângerii se emite de Biroul Consiliului Judetean/mun. Bucuresti si se comunica petitionarului, cu motivare.

ART. 85

Solutionarea plângerilor se face în termen de 45 de zile de la data admiterii, dar nu mai târziu de 3 luni.

ART. 86

Procedura de solutionare a plângerii consta în: cercetarea faptei, adunarea dovezilor, solicitarea de opinii calificate, apelarea la oricare alt mijloc legal ce poate contribui la solutionarea cauzei (în anumite cazuri), propunerea sanctiunii.

ART. 87 – Cercetarea faptei

Vinovatia exista atunci când fapta este savârsita cu intentie sau din culpa, prezinta pericol social si este prevazuta în Codul de Etica si Deontologie Profesionala a asistentului medical/moasei.

ART. 88

Constituie abateri simple faptele :

- prin care se aduce atingere valorilor sociale ce ocrotesc drepturile pacientului, precum si onoarea, demnitatea confratilor si a celorlalte persoane cu care asistentii medicali si moasele intra în relatii profesionale;

- neîndeplinirea obligatiilor profesionale sau îndeplinirea acestora cu neglijenta, nepasare, în mod repetat;

- neparticiparea la programele de pregatire profesionala si perfectionare;

- neplata sau refuzul la plata a cotizatiei de membru, pentru o perioada de cel mult 3 luni;

ART. 89

Constituie abateri grave faptele:

- neîndeplinirea obligatiilor profesionale cu privire la divulgarea secretului profesional;

- neacordarea primului ajutor medical;

- folosirea de mijloace de constrângere fizica si/sau psihica în exercitarea profesiei;

- condamnarea printr-o hotarâre judecatoreasca definitiva, pentru savârsirea unei infractiuni privitoare la viata, integritatea fizica a persoanei sau ce are legatura cu exercitarea profesiei;

- desfasurarea de activitati politice în cadrul O.A.M.M.R. si cu ocazia manifestarilor organizate de acesta;

- orice fapta care îndeplineste criteriile de individualizare a acesteia prevazute în prezentul Cod;

ART. 90

(1) Adunarea dovezilor consta în: interogarea partilor, martorilor, strângerea depozitiilor, a înscrisurilor oficiale, etc.

(2) Neprezentarea membrului O.A.M.M.R. împotriva caruia s-a depus plângere, la solicitarea Comisiei de Disciplina si Mediere, echivaleaza cu recunoasterea savârsirii faptei.

ART. 91

Solicitarea de opinii calificate consta în: solicitarea de opinii personalului specializat, cu competenta maxima pe anumite domenii, de la caz la caz – medici, juristi, etc.

ART. 92

Apelarea la orice alt mijloc legal ce poate contribui la solutionarea cauzei presupune : audierea în contradictoriu a persoanelor implicate, etc.

ART. 93

Propunerea sanctiunii

(1) La stabilirea încadrarii faptei în abatere simpla sau grava, precum si în procesul de individualizare a sanctiunii, se va tine seama de urmatoarele elemente: 

- împrejurarile în care a fost savârsita fapta;

- pericolul social al faptei;

- rezultatul imediat si de durata al faptei;

- prezenta discernamântului în momentul savârsirii faptei;

- modul si mijloacele de savârsire;

- atitudinea membrului O.A.M.M.R. pe parcursul desfasurarii anchetei, etc.

(2) Repetarea unei abateri disciplinare constituie circumstanta agravanta, care va fi avuta în vedere la aplicarea sanctiunii.

(3) Comisiei de Disciplina si Mediere întocmeste un referat de solutionare catre Biroul Consiliului Judetean/mun. Bucuresti, care cuprinde pe scurt:

- descrierea în fapt;

- probele administrate;

- concluzia comisiei;

- încadrarea legala;

- sanctiunea propusa a se aplica, dupa caz, trimiterea dosarului Comisia Nationala de Disciplina, Mediere si Deontologie Profesionala, ori existenta unei cauze (sau mai multe) care înlatura raspunderea disciplinara.

Sectiunea a V-a -Cauzele care înlatura raspunderea disciplinara

ART. 94

Nu constituie abatere disciplinara fapta savârsita de membrii O.A.M.M.R. în exercitarea profesiei, în conditiile în care aceasta s-a produs prin constrângere morala sau fizica, a intervenit cazul fortuit sau iresponsabilitatea.

ART. 95

Nu constituie abatere disciplinara fapta savârsita de membrii O.A.M.M.R. în exercitarea profesiei, daca savârsirea ei a fost impusa de ordinul dat de catre superiorul ierarhic, într-o situatie în care nu se putea cunoaste în mod vadit ilegalitatea si nici nu se putea prevede pericolul.

ART. 96

Nu constituie abatere disciplinara fapta savârsita de membrii O.A.M.M.R. în exercitarea profesiei, de refuz a executa un ordin dat de catre un superior ierarhic, daca acest ordin se dovedeste a fi fost în mod vadit ilegal sau ar fi creat o stare de pericol previzibil, atunci când nu este vorba de o urgenta.

ART. 97

Nu constituie abatere disciplinara fapta savârsita de membrii O.A.M.M.R. în exercitarea profesiei, pentru a salva, de la un pericol iminent si care nu putea fi înlaturat altfel, viata, integritatea corporala sau sanatatea pacientului.

ART. 98

Întelesul termenilor de constrângere fizica sau morala, caz fortuit sau iresponsabilitate, este cel care rezulta din interpretarea acestor termeni prin prisma dreptului comun.

Sectiunea a VI-a - Aplicarea sanctiunii

ART. 99

Aplicarea sanctiunilor este de competenta Consiliului Judetean/mun. Bucuresti pentru abaterile simple, si de competenta Consiliului National pentru abaterile grave.

ART. 100

Biroul Executiv, respectiv Biroul Consiliului Judetean/mun. Bucuresti, emite hotarârea de sanctionare, termenul de redactare fiind de maxim 10 zile de la adoptarea sa.

ART. 101

Hotarârea va cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute, urmatoarele elemente:

- aratarea organului competent care a solutionat plângerea;

- aratarea organului competent care a dispus aplicarea sanctiunii;

- numele, prenumele, functia, unitatea sanitara unde lucreaza membrul O.A.M.M.R. în cauza;

- obiectul plângerii, descrierea faptelor, cu aratarea dovezilor pe care se fundamenteaza hotarârea;

- sanctiunea aplicata si perioada pentru care se aplica, dupa caz;

- temeiul de drept în baza caruia se aplica sanctiunea;

- calea de atac, termenul de contestatie si organul competent a solutiona contestatia;

- semnatura reprezentantului legal al filialei ori al O.A.M.M.R. central, dupa caz.

ART. 102

Hotarârea adoptata se comunica în termen de 5 zile de la redactare, prin scrisoare recomandata: petentului, persoanei în cauza, Consiliului teritorial al O.A.M.M.R., persoanei juridice consemnatare a contractului individual de munca si dupa caz, Ministerului Sanatatii.

Sectiunea a VII - Caile de atac

1. Contestatia

ART. 103

Dreptul de a introduce contestatie apartine atât persoanei vatamate, cât si membrului O.A.M.M.R. împotriva caruia s-a dispus sanctiunea.

ART. 104

Hotarârea Consiliului Judetean/mun. Bucuresti se contesta în termen de maxim 30 de zile de la data comunicarii, la Comisia Nationala de Disciplina, Mediere si Deontologie Profesionala.

ART. 105

Contestatia trebuie sa cuprinda, sub sanctiunea neadmiterii acesteia, urmatoarele elemente:

- numele, prenumele, domiciliul contestatarului;

- indicarea deciziei de sanctionare care se contesta;

- motivele de nelegalitate pe care se întemeiaza contestatia si dovezile în sustinerea acestor motive;

- semnatura petitionarului.

ART. 106

Regulile procedurale cu privire la contestatie sunt aceleasi ca si în cazul plângerii, cu exceptia situatiilor în care sunt aduse noi probe/elemente în cauza. În astfel de cazuri, judecarea cauzei se face în functie de competenta.

ART. 107

La admiterea contestatiei, Comisia Nationala de Disciplina, Mediere si Deontologie Profesionala va solicita comisiei teritoriale dosarul cauzei complet, ce se va trimite în maxim 10 zile de la comunicarea solicitarii.

ART. 108

Comisia Nationala de Disciplina, Mediere si Deontologie Profesionala, în solutionarea contestatiei, poate dispune pastrarea sanctiunii aplicate, în tot sau în parte, anularea sanctiunii aplicate sau respingerea contestatiei ca nefondata.

2. Actiunea judecatoreasca

ART. 109

Este dreptul oricarei parti sa conteste hotarârea Comisiei Nationale de Disciplina, Mediere si Deontologie Profesionala, in termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia.

ART. 110

Contestatia se depune la judecatoria în a carei raza de circumscriptie îsi desfasoara activitatea asistentul medical sau moasa în cauza.

Sectiunea a VIII - Semnificatia sanctiunilor

ART. 111

Sanctiunile se înscriu în dosarele de avizare-acreditare ale membrilor O.A.M.M.R. si constituie recomandari (aprecieri) negative pentru acordarea reavizarii.

ART. 112

Departamentul de jurisdictie, etica si deontologie profesionala va comunica Compartimentului de acreditare, avizare si evaluare spre monitorizare sanctiunile aplicate.

Sectiunea a IX - Prescriptia sanctiunilor disciplinare

ART. 113

Sanctiunile disciplinare pronuntate se prescriu prin înlaturarea consecintelor sanctionarii, astfel:

a) “mustrarea” se prescrie în termen de 6 luni de la data savârsirii faptei, cu conditia sa nu fi intervenit o noua sanctiune disciplinara;

b) “avertismentul” se prescrie în termen de 12 luni de la data savârsirii faptei, cu conditia sa nu fi intervenit o noua sanctiune disciplinara;

c) “suspendarea” se prescrie în termen de 24 luni de la data savârsirii faptei, cu conditia sa nu fi intervenit o noua sanctiune disciplinara;

d) “retragerea calitatii de membru al O.A.M.M.R.” pentru o perioada limitata se prescrie în termen de 2 ani de la data savârsirii faptei, cu conditia sa nu fi intervenit o noua sanctiune disciplinara.

ART. 114

Cursul termenului prescriptiei se întrerupe în momentul în care s-a pronuntat o noua sanctiune disciplinara; dupa fiecare întrerupere începe sa curga un nou termen de prescriptie.

ART. 115

Pe perioada aplicarii unei sanctiuni pentru o abatere grava, membrul O.A.M.M.R. este supus urmatoarelor interdictii:

- nu poate activa în calitate de membru O.A.M.M.R.;

- nu are drept de vot si nici dreptul de a fi ales în organele de conducere ale O.A.M.M.R. (pâna la împlinirea termenului de prescriptie);

- nu are dreptul de a-si practica profesia pe perioada cât autorizatia de libera practica este anulata pe o perioada limitata sau definitiva;

- nu are dreptul de a beneficia de asistenta medicala gratuita si/sau medicamente gratuite, atât personal cât si pentru membrii familiei.

ART. 116

Refuzul membrilor O.A.M.M.R. de a colabora cu organele competente ale O.A.M.M.R. în solutionarea abaterilor disciplinare constituie abatere simpla.


CAPITOLUL X

DISPOZITII SPECIALE

ART. 117

La primirea în organizatia profesionala, asistentul medical/moasa depune urmatorul juramânt:

“În numele Vietii si Onoarei

Jur

Sa-mi exercit profesia cu demnitate

sa respect fiinta umana si drepturile sale

si sa pastrez secretul profesional.

Asa sa-mi ajute Dumnezeu!”

ART. 118

Dovedirea calitatii de membru al O.A.M.M.R. se face cu certificatul de membru, eliberat de O.A.M.M.R.

ART. 119

Actele medicale si de îngrijire efectuate de asistenti medicali/moase vor purta parafa si semnatura acestora, pentru asumarea raspunderii individuale si probarea responsabilitatii profesionale.

ART. 120

Modelul certificatului de membru si al parafei profesionale sunt adoptate de Consiliul National al O.A.M.M.R., ca anexe ale statutului O.A.M.M.R. si fac parte integranta din acesta.


CAPITOLUL XI

DISPOZITII FINALE

ART. 121

Nerespectarea prevederilor prezentului Cod constituie abatere si atrage dupa caz, raspunderea disciplinara,

contraventionala sau penala, conform legii în vigoare si a prezentului Cod.

ART. 122

Prevederile prezentului Cod se completeaza corespunzator cu dispozitiile Legii nr. 307/2004, ale Statutului si Regulamentului de organizare si functionare al O.A.M.M.R., cu normele legale în materie pe specialitati, cu modificarile ulterioare.

ART. 123

La data intrarii în vigoare a prezentului Cod, se abroga Codul Deontologic adoptat la 24.02.2003.

ART. 124

Prezentul Cod de Etica si Deontologie Profesionala a asistentului medical/moasei din România a fost adoptat de Adunarea Generala Nationala a O.A.M.M.R., în sedinta din data de ______________ si intra în vigoare la data adoptarii sale 

 

Examene\Concursuri

Examene si concursuri nationale - MS
= Rezidentiat sesiunea 15 noiembrie 2020
== Cerere rezidentiat sesiunea 15 noiembrie 2020
Examen de promovare în gradul profesional imediat superior al celui deținut pentru 2 funcții publice de inspector grad principal
PV selectie dosare - Examen de promovare în gradul profesional imediat superior al celui deținut pentru 2 funcții publice de inspector grad principal
Proba scrisa - Examen de promovare în gradul profesional imediat superior al celui deținut pentru 2 funcții publice de inspector grad principal
Interviu - Examen de promovare în gradul profesional imediat superior al celui deținut pentru 2 funcții publice de inspector grad principal
Rezultate finale - Examen de promovare în gradul profesional imediat superior al celui deținut pentru 2 funcții publice de inspector grad principal
Consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior - Compartimentul juridic
PV selectie dosare - Consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior - Compartimentul juridic
Rezultate proba scrisa - Consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior - Compartimentul juridic
Interviu - Consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior - Compartimentul juridic
Rezultate finale - Consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior - Compartimentul juridic
Șef Laborator igiena radiațiilor - medic în specialitatea Igienă si medic primar în specialitatea Medicină de laborator în cadrul Laboratorului Diagnostic și investigare în sănătate publică – diagnostic microbiologic
Rezultate finale - Șef Laborator igiena radiațiilor - medic în specialitatea Igienă si medic primar în specialitatea Medicină de laborator în cadrul Laboratorului Diagnostic și investigare în sănătate publică – diagnostic microbiologic
*** Runda 5 - ANUNT si CERERE de recrutare si selectie al asistentilor medicali comunitari si mediatori sanitari - grup tinta in echipa comunitara integrata din cadrul proiectului POCU 122607
** Rezultate selectie dosare depuse-runda 5
** Rezultate finale selectie dosare depuse-runda 5
Anunturi DSP - pentru angajari pe perioada determinata, fara concurs
Copyright ©2010 Directia de Sanatate Publica Bacau. Made by Mobile Web Technologies SRL