INFORMARE privind emiterea/avizarea autorizației de funcţionarepentru furnizarea îngrijirilor la domiciliu

 

            Documentele obligatorii pentru emiterea/avizarea autorizației de funcţionare pentru furnizarea îngrijirilor la domiciliu, conform OMS 2520/2022 pentru aprobarea Normelor de funcţionare şi autorizare a serviciilor de îngrijiri la domiciliu, pentru aprobarea Normelor de funcţionare şi autorizare a serviciilor de îngrijiri la domiciliu, de către persoane fizice sau juridice : medici, asistenţi medicali, fizioterapeuţi, psihologi şi logopezi care au autorizată exercitarea profesiei în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 11, OMS 2520/2022) :

           

a) cerere pentru emiterea/avizare autorizaţiei de funcţionare pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu, conform modelului prevăzut în anexa nr.3 la ordin;

b) declaraţia pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr.4 la ordin;

c) statutul unităţii, alte documente constitutive, certificat constatator cu menţionarea punctului de lucru, după caz;

d) documente care atestă dobândirea personalităţii juridice, pentru asociaţii şi fundaţii, după caz;

e) dovada înregistrării în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, după caz;

f) documente privind deţinerea legală a sediului dispeceratului pentru îngrijiri la domiciliu (situaţie juridică, schiţă, plan de amplasare în zonă);

g) regulamentul de organizare şi funcţionare;

h) organigrama serviciului de îngrijiri la domiciliu;

i) documente privind codul fiscal, certificat de înregistrare fiscală;

j) lista personalului angajat în serviciul de îngrijiri la domiciliu (+ copie REVISAL sau copie contracte de muncă/prestări servicii);

k) dovada pregătirii profesionale/documente de liberă practică (avize anuale) pentru personalul care sigură îngrijirile la domiciliu (copie);

l) lista dotărilor existente;

m) alte documente, după caz, solicitate în mod oficial.

 

Modele prevăzute de OMS 2520/2022 :

            ANEXA 3 - cerere pentru emiterea/avizare autorizaţiei de funcţionare pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu

            ANEXA 4 - declaraţia pe propria răspundere    
    

 
Copyright ©2010 Directia de Sanatate Publica Bacau. Made by Mobile Web Technologies SRL