Anunt - privind eliberarea concediului medical pentru persoanele izolate la domiciliu si persoanele carantinate institutionalizat


    În conformitate cu prevederile Ordinului MS  nr. 622/2020 din 14 aprilie 2020 si Ordinul MS nr. 629  din 15 aprilie 2020 privind modificarea și completarea Ordinului MS 414 / 11.03.2020, facem urmatoarele precizari:

    1.    Pentru persoanele izolate la domiciliu se aplică prevederile articolului 5, aliniatul 3, din Ordinul M.S. 622 / 2020

Art. 5
(3) Persoana izolată la domiciliu în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3), pentru a beneficia de concediu și indemnizație de carantină, va completa și va transmite doar medicului de familie, pe suport hârtie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, o declarație pe propria răspundere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin. În acest caz nu se va mai elibera aviz epidemiologic sau orice alt document justificativ de către direcțiile de sănătate publică județene.

    În consecință, începând cu data de 15.04.2020, la finalizarea perioadei de autoizolare persoanele în cauză vor completa declarația pe proprie răspundere (conform modelului din Anexa 2) pe baza căreia medicul de familie eliberează concediul.

    2.    Pentru persoanele carantinate instituționalizat (spații special amenajate) se aplică  prevederile  articolului 5, aliniatul 1 si 2, din Ordinul M.S. 622 / 2020

ART. 5
(1) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti au obligaţia ca, la ieşirea din carantină, să elibereze persoanelor ce s-au aflat în această situaţie un aviz epidemiologic de ieşire din carantină, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Asiguraţii cărora li se aplică măsura de carantinare beneficiază de concediu şi indemnizaţie de carantină pentru perioada stabilită prin documentul eliberat de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, pe care îl vor transmite medicului de familie pe suport hârtie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

    În consecință, la finalizarea perioadei de carantinare instituționalizată, Direcția de Sănătate Publică, va elibera aviz epidemiologic de iesire din carantina pe baza căruia medicul de familie eliberează concediul.

  Anexa 2
  Anexa 2

 
Copyright ©2010 Directia de Sanatate Publica Bacau. Made by Mobile Web Technologies SRL