ORDIN   Nr. 1030/2009 din 20 august 2009

privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei

CAPITOLUL IV
    Certificarea conformităţii şi asistenţa de specialitate de sănătate publică

    ART. 17
    (1) Certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică se aplică, la cererea titularului activităţii, în vederea evaluării conformităţii cu reglementările legale privind sănătatea publică pentru obiective în funcţiune, care desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei.
    (2) Documentaţia necesară pentru certificarea conformităţii se compune din:
#M1
    a) cerere şi documente aferente specifice domeniului activităţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;
#B
    b) memoriul tehnic în care este descris modul de îndeplinire a cerinţelor prevăzute de reglementările legale specifice domeniului de activitate;
    c) dovada achitării tarifului de certificare.
    (3) Documentaţia se depune la autoritatea competentă, fiind soluţionată de personalul de specialitate desemnat.
    (4) Pentru soluţionarea cererii de certificare a conformităţii cu normele de igienă, sănătate publică şi alte reglementări specifice domeniului de activitate, după ce s-a analizat documentaţia depusă şi s-a efectuat evaluarea obiectivului, autoritatea competentă eliberează o notificare scrisă.
#M1
    (5) Notificarea va cuprinde concluziile privind conformarea la reglementările legale specifice în vigoare. Notificarea este valabilă atât timp cât nu se modifică datele din memoriul tehnic.
#B
    (6) Dacă sunt constatate neconformităţi, acestea se comunică solicitantului specificându-se actele normative ale căror prevederi nu sunt îndeplinite.

 
Copyright ©2010 Directia de Sanatate Publica Bacau. Made by Mobile Web Technologies SRL