Pesta porcina


        Avand in vedere situatia existenta şi gravitatea creata de apariţia şi răspandirea cu rapiditate a pestei porcine, impactul negativ creat asupra apelor de suprafaţă şi subterane ca urmare a acţiunii de colectare, decontaminare şi îngroparea animalelor porcine, se interzice conform Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările si completările ulterioare, art.92 al.1, îngroparea animalelor fără a se lua in considerare pericolul de contaminare a surselor de apă subterane şi de suprafaţă.

       Astfel, in operaţiunile de neutralizare a materialului cu risc patogen reprezentat de cadavrele de animale, atribuţiile şi responsabilităţile in operaţiunile de identificare a terenurilor pentru incinerare/ingropare revin consiliilor locale şi primăriilor.

 

Examene\Concursuri

Examene si concursuri nationale - MS
= Rezidentiat sesiunea 15 noiembrie 2020
== Cerere rezidentiat sesiunea 15 noiembrie 2020
*** RELUARE PROCEDURI- ANUNT si CERERE de recrutare si selectie al asistentilor medicali comunitari si mediatori sanitari pentru localitatea:Pincesti din jud.Bacau- grup tinta in echipa comunitara integrata din cadrul proiectului POCU 122607
** Rezultate selectie dosare depuse-runda 3/sesiunea martie 2020-iunie 2020
** Contestatie rezultate selectie dosare depuse-runda 3/sesiunea martie 2020-iunie 2020
** Rezultate finale selectie dosare depuse-runda 3/sesiunea martie 2020-iunie 2020
Anunt DSP - pentru angajari pe perioada determinata
Rezultate finale - pentru angajari pe perioada determinata DSP
Anunt DSP - pentru angajari pe perioada determinata II
Rezultate finale - pentru angajari pe perioada determinata DSP II
Anunt DSP - pentru angajari pe perioada determinata III
Rezultate finale - pentru angajari pe perioada determinata DSP III
Anunt DSP - pentru angajari pe perioada determinata IV
Rezultate finale - pentru angajari pe perioada determinata DSP IV
Anunt DSP - pentru angajari pe perioada determinata V
Rezultate finale - pentru angajari pe perioada determinata DSP V
Metodologia privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea Ministerului sanatatii
Medic specialist igiena - Compartiment Evaluarea factorilor de risc din mediul de viaţă şi muncă
Consilier juridic - COMPARTIMEN JURIDIC
Copyright ©2010 Directia de Sanatate Publica Bacau. Made by Mobile Web Technologies SRL