► Eliberarea codului de parafa  ◄

  Formular tipizat completat de catre medicul care solicita codul de parafa
  Copie act de identitate
  Copie dupa Certificatul de membru al Colegiului Medicilor valabil pentru anul in curs 
▪  Copie dupa Certificatul de medic specialist/ primar eliberat de Ministerul Sanatatii
▪  Adeverinta de salariat de la angajator (original) sau contract de munca (copie)

► Eliberarea unui nou cod de parafa in caz de pierdere sau furt◄

▪  Cerere adresata directorului DSP  in care se solicita un nou cod de parafa
▪  Dovada unui anunt dat in unul din ziarele locale privind pierderea sau furtul parafei
▪  Copie act de identitate
  Formular tipizat completat de catre medicul care solicita noul codul de parafa doar in cazul daca au aparut modificari de la ultima actualizare a Registrului National al Medicilor

 

In atentia medicilor rezidenti:

        Potrivit prevederilor art. 17, alin (1) din Ordonanta Guvernului nr. 12/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 179 / 2008 “incepand cu promotia 2005 de absolventi licentiati ai facultatii de medicina, dobandirea dreptului de libera practica se face dupa promovarea examenului de medic specialist”.
        De asemenea, acelasi act normativ la art. 18, alin. (2) prevede pentru medicii aflati in practica supravegheata / asistata ca “Actul medical pe care il presteaza medicul in timpul celor 3 ani de practica este sub responsabilitatea unui medic cu drept de libera practica.”.
        Avand in vedere cele de mai sus, medicii aflati in practica supravegheata / asistata nu pot beneficia de acordarea unui cod de parafa.

 ORDIN Nr. 1059 din 20 noiembrie 2003 privind declararea nominală obligatorie şi evidenţa medicilor

 
Copyright ©2010 Directia de Sanatate Publica Bacau. Made by Mobile Web Technologies SRL