ANUNŢ

 

În conformitate cu prevederile Legii nr.113/2016 pentru modificarea art. 391 alin. (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, "medicii care îşi desfăşoară activitatea în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate judeţene, direct sau prin intermediul furnizorilor de servicii medicale, îşi pot continua activitatea, după împlinirea vârstei de pensionare, la cerere, cu aviz anual.

 

Unităţile sanitare publice

Pentru medicii care îşi desfăşoară activitatea în spitale aflate în relaţie contractuală cu CASBC, angajatorul poate solicita prelungirea activităţii unui medic aflat la vârsta de pensionare în următoarele situaţii:

Ø  există deficit de personal medical la nivelul unităţii în specialitatea în care activează medicul respectiv

Ø  există posturi vacante din specialitatea respectivă,  deşi a fost  organizat concurs în ultimele 6 luni pentru ocuparea acestora

Ø  medicul activează în una dintre specialităţile  medicale deficitare, stabilite de legislaţia în vigoare

Ø  în cazul spitalelor publice cu deficit de personal, doar cu aprobarea ordonatorului principal de credite, până la ocuparea postului prin concurs

 

Documente necesare:

Ø  cerere din partea angajatorului cu lista medicilor care au depăşit vârsta de 65 ani/pensionare

Ø  acordul ordonatorului principal de credite

Ø  document cu privire la derularea procedurilor pentru organizarea concursurilor

Ø  copie act de identitate

Ø  avizul anual de la Colegiul Judeţean al Medicilor, obţinut pe baza certificatului de sănătate

Ø  certificat de membru CMR vizat anual

Ø  copie poliţă asigurare malpraxis

 

Unităţile sanitare private

Ø  cerere din partea furnizorului de servicii medicale cu lista medicilor care au depăşit vârsta de 65 ani/pensionare

Ø  copie act de identitate

Ø  avizul anual de la Colegiul Judeţean al Medicilor, obţinut pe baza certificatului de sănătate

Ø  certificat de membru CMR vizat anual

Ø  copie poliţă asigurare malpraxis

Medicii care fac obiectul Legii nr.113/2016 vor înainta comisiei o cerere, însoţită obligatoriu de documentele menţionate, cu cel puţin 30 de zile anterior datei împlinirii vârstei de pensionare.

 

Program depunere dosare la sediul DSPJ Bacău, biroul RUNOS:

Ø  luni – joi: 09.00 – 15.00

Ø  vineri: 09.00 – 13.00

 

 

Comisia pentru avizarea prelungirii activităţii medicilor după împlinirea vârstei de pensionare

 
 
Copyright ©2010 Directia de Sanatate Publica Bacau. Made by Mobile Web Technologies SRL