MODUL DE ADRESARE A PETITIILOR CATRE

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETUL BACAU

 

1.  In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului Nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor , prin petitie se intelege cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea formulata in scris ori posta electronica, pe care un cetatean sau o organizatie legal constituita o poate adresa autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale, companiilor si societatilor nationale, societatilor comerciale de interes judetean sau local, precum si regiilor autonome, denumite in continuare autoritati si institutii publice. 

2.  Petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare a petitionarului , inclusiv cele sosite prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare, nu se iau in considerare si se claseaza .

3. Datele de identificare a persoanei fizice sunt cele din cartea de identitate/ actul de identitate : numele, prenumele si  domiciliul persoanei

4. Prin date de identificare a persoanei juridice se intelege : denumirea, sediul , numărul de înregistrare în registrul comerţului sau într-un alt registru public, codul unic de înregistrare şi alte elemente de identificare, în condiţiile legii.

5. In cazul in care un petitionar adreseaza DSPJ Bacau mai multe petitii, sesizand aceeasi problema, acestea se vor conexa, petentul urmand sa primeasca un singur raspuns care va face referire la toate petitiile primite.

6.     Daca dupa trimiterea raspunsului se primeste o noua petitie de la acelasi petitionar ori de la o autoritate sau institutie publica gresit sesizata, cu acelasi continut, aceasta se claseaza la numarul initial facandu-se mentiune despre faptul ca s-a raspuns.

 

Examene\Concursuri

Examene si concursuri nationale - MS
= Rezidentiat sesiunea 15 noiembrie 2020
== Cerere rezidentiat sesiunea 15 noiembrie 2020
*** Runda 4 - ANUNT si CERERE de recrutare si selectie al asistentilor medicali comunitari si mediatori sanitari - grup tinta in echipa comunitara integrata din cadrul proiectului POCU 122607
** Rezultate selectie dosare depuse-runda 4
** Rezultate finale selectie dosare depuse-runda 4
Examen promovare DSP
Anunt DSP - pentru angajari pe perioada determinata
Rezultate finale - pentru angajari pe perioada determinata DSP
Anunt DSP - pentru angajari pe perioada determinata II
Rezultate finale - pentru angajari pe perioada determinata DSP II
Anunt DSP - pentru angajari pe perioada determinata III
Rezultate finale - pentru angajari pe perioada determinata DSP III
Anunt DSP - pentru angajari pe perioada determinata IV
Rezultate finale - pentru angajari pe perioada determinata DSP IV
Anunt DSP - pentru angajari pe perioada determinata V
Rezultate finale - pentru angajari pe perioada determinata DSP V
Anunt DSP - pentru angajari pe perioada determinata VI
Rezultate finale - pentru angajari pe perioada determinata DSP VI
Anunt DSP - pentru angajari pe perioada determinata VII
Rezultate finale - pentru angajari pe perioada determinata DSP VII
Metodologia privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea Ministerului sanatatii
Medic specialist igiena - Compartiment Evaluarea factorilor de risc din mediul de viaţă şi muncă
Consilier juridic - COMPARTIMEN JURIDIC
Copyright ©2010 Directia de Sanatate Publica Bacau. Made by Mobile Web Technologies SRL