MEDICI DENTIŞTI

Acest document se eliberează numai medicilor dentişti care întrunesc condiţiile de cetăţenie, ascendenţă, filiaţie, căsătorie şi rezidenţă prevăzute de lege şi care au dobândit formarea în profesie pe teritoriul României. Acesta atestă drepturi câştigate specifice în profesia de medic dentist.

 

Se elibereaza titularilor diplomei de Doctor-medic specializarea  universitară stomatologie, care fac dovada că au exercitat în România în mod efectiv, legal activităţile de medic dentist pe o perioada de minim 3 ani consecutiv  din  ultimii 5 care preced eliberarea acestui  certificat.

Documente necesare:

Ø  cerere tip (se completează la biroul RUNOS);

Ø  copia actului de identitate;

Ø  copia legalizată după diploma de bacalaureat;

Ø  copie legalizată după diploma de doctor-medic stomatolog/diploma de licenţă de doctor- medic stomatolog;

Ø  copie legalizată după foaia matricolă;

Ø  adeverinţă eliberată de Facultatea de Stomatologie/Medicină-dentară absolvită în care se precizează perioada în care au fost efectuate studiile universitare;

Ø  copie legalizată după cartea de muncă sau adeverinţă de la unitatea angajatoare din care să rezulte condiţia de experienţă profesională menţionată;

Ø  copie legalizată după documentele de schimbare a numelui.

 

Acest document se eliberează titularului sau unei persoane împuternicite de către acesta prin procură notarială.

 

Documentaţia se depune la biroul RUNOS, camera 22, între orele 09.00 – 13.00

Informaţii suplimentare puteţi obţine la telefon 0234512850, int.115.

 

Persoane de contact : Ref.sup. Bucurel Cerasela

                                       Ec. Deaconu Elena

 
Copyright ©2010 Directia de Sanatate Publica Bacau. Made by Mobile Web Technologies SRL