EXAMENUL MEDICAL DE  BILANŢ AL SĂNĂTĂŢII ELEVILOR - 2010

- sinteza rezultatelor in judetul BACAU pentru anul şcolar 2009 / 2010 

            Examenul medical de bilanţ al sănătăţii şcolarilor se desfăşoară anual coordonat la nivel teritorial de Compartimentele de Igienă şcolară din DSP; în mediul urban, aceste investigări se realizează de către medicii din cabinete medicale şcolare. Rezultatele sunt transmise la DSPjudeţ Bacau şi la Centrul Regional de Sănătate Publică Iaşi, undev se realizeaza  de peste 25 de ani sinteze anuale pentru teritoriul Moldovei.

            În ultimii ani, rezultatele sunt incluse în baza de date la nivel naţional.

            Prezentăm în continuare rezultatele din judetul Bacau..

            Au fost examinaţi 16282 elevi reprezentând 97,9% din înscrişi şi anume:
                                   preşcolari          2010 = 97,0% 
                                   cl. I                  2824 = 98,3%            
                                   cl. IV                3080 = 98,0% 
U =13270 (98,4%)       cl. VIII             3275 = 98,5% 
R = 3012 (95,8%)        şc.prof.             1264 = 95,6%
                                           cl.XII               3829 = 98,4% 
                                                                                                           
            a) evaluarea dezvoltării fizice (tab. 1)
 
Tabel 1. Distribuţia elevilor examinaţi după diagnosticul de dezvoltare fizică (%)
 
Dezvoltare fizică
Urban
Rural
Preşc.
cl.I
cl.IV
cl.VIII
Profes.
cls.XII
U + R
Armonici
72,1
92,2
85,4
77,9
76,6
76,2
77,0
68,0
75,8
Dizarmonic + G
17,3
4,6
7,5
12,8
15,4
14,5
16,0
20,2
15,0
Dizarmonic - G
10,6
3,2
7,1
13,0
8,0
9,3
7,0
11,8
9,2
 

            Frecvenţa dezvoltării armonice este mai mare în mediul rural şi scade cu vârsta cu excepţia şcolilor profesionale; la nivel judeţean dizarmoniile cu plus de greutate au valori mai mari.

            b) prevalenţa îmbolnăvirilor (tab.2) este de 1,3 ori mai mare faţă de anul anterior şi 3,5 ori mai crescute în urban faţă de rural. Creşte cu vârsta, iar la clasa a- XII-a este cel mai crescut nivel.

 Tabel  2. Nivelul prevalenţei la examenul medical de bilanţ (%)
 
Urban
Rural
Preşc.
cl.I
cl.IV
cl.VIII
Profes.
cl.XII
U + R
35,3
9,9
21,8
24,0
27,5
33,9
30,6
40,0
30,6
           
    c) prevalenţa pe clase de boli (tab.3)
Tabel 3. Prevalenţa pe clase de boli (o/oo) – pentru primele cauze clasate –
 
Boala
Urban
Rural
Urban+ Rural
Vicii refracţie
79,6
11,9
67,1
Obezitate neendocrină
40,7
9,0
34,8
Alte boli de metabolism
36,7
0,3
30,0
Hipotrofia ponderală
31,0
14,3
27,9
Hipotrofia staturală
31,5
11,9
27,9
Deformări ale coloanei
23,4
1,7
19,3
Alte cauze
15,5
-
12,6
Alte tulburări de vedere
10,7
3,3
9,3
Sechele rahitism
9,3
4,0
8,3
Afecţiuni cronice amigdaliene
6,2
7,3
6,4
 
            Prevalenţa pe clase de boli este dominată de vicii de refracţie, obezitate neendocrină, alte boli de metabolism hipotrofie ponderală, şi hipotrofie staturală.
 
CONCLUZII
cu tot mai multe dificultăţi în organizare, desfăşurare, raportare şi control, mai ales în mediul rural, în absenţa medicilor şcolari, examenul medical de bilanţ din judet oferă totuşi o continuitate a datelor de circa 30 de ani, ceea ce permite unele constatări privind dezvoltarea fizică şi tabloul pe boli al prevalenţei, cu priorităţile locale;
în acest an se constată o frecvenţă a dezvoltării armonice asemănătoare cu cea a anului anterior. Se menţine tendinţa de scădere cu vârsta a frecvenţei armonice (exceptând şcolile profesionale);
prevalenţa generală a îmbolnăvirilor este ceva mai scăzută faţă de anul anterior; cea mai mare prevalenţă o întâlnim la clasa a-XII-a, nivele mai mici în rural şi la preşcolari;
tabloul pe boli al prevalenţei menţine pe primul loc viciile de refracţii urmate de obezitate neendocrină şi alte boli de metabolism;
tabloul pe boli al prevalenţei diferă în funcţie de mediul de reşedinţă astfel: în mediul urban predomină vicii de refracţii, obezitate neendocrină, alte boli de metabolism, pe când în rural primele locuri sunt ocupate de anemia feriprivă, vicii de refracţie şi afecţiuni amigdaliene cronice, aceste date fiind in concordanta cu prevalenta din toata zona Moldovei; 
cresc cu vârsta (de la preşcolari la clasa a-XII-a) viciile de refracţie, obezitatea neendocrină, alte boli de metabolism, deformaţii ale coloanei vertebrale, etc.  (cu excepţia şcolilor profesionale) şi scade frecvenţa pentru anemii feriprive şi tulburări de vorbire;
aceste constatări impun măsuri pentru o mai bună precizare privind obligativitatea examenului de bilanţ ca sarcină a medicilor de familie, instruirea acestora pentru cunoaşterea modului de evaluare a dezvoltării fizice, stabilirea unor criterii de diagnostic pentru încadrări unitare în clasele de boli stabilite;
această sinteză a fost înaintată către Centrul Regional de Sanatate Publica Iasi care realizeaza anual o sinteza pe Moldova, sinteza care se transmite la Institutului de Sanatate Publica Bucuresti si Centrul Naţional de Evaluare şi promovare a Stării de Sănătate.
 
 
 
 
                                                                                                             Dr.SIMION PETRONELA
                                                                                                                - medic primar igiena -
 
Copyright ©2010 Directia de Sanatate Publica Bacau. Made by Mobile Web Technologies SRL