Formularele pentru raportarea medicilor de familie pentru sfarsitul de an, sunt:
 

In prima parte se vor completa si trimite: până la 10 ianuarie 2021- pe suport de hartie (pot fi transmise si pe fax, e-mail scanate)
1. Centralizatorul luna decembrie 2020
    Centralizatorul luna decembrie 2020
2. Darea de seama trimestriala - trimestrul 4 2020
    Darea de seama trimestriala - trimestrul 4 2020
3. Darea de seama statistica departamentala (consultatii si tratamente) pentru anul 2020
    Darea de seama statistica departamentala (consultatii si tratamente) pentru anul 2020
4. Raportare SAN (personal si cheltuieli) 
    Raportare SAN (personal si cheltuieli)

In a doua parte: până la 3 februarie 2020 - format electronic
1. Centralizatorul de morbiditate - cazurile noi, nu consultatiile.
 

Examene\Concursuri

Examene si concursuri nationale - MS
= Rezidentiat sesiunea 15 noiembrie 2020
== Cerere rezidentiat sesiunea 15 noiembrie 2020
*** Runda 4 - ANUNT si CERERE de recrutare si selectie al asistentilor medicali comunitari si mediatori sanitari - grup tinta in echipa comunitara integrata din cadrul proiectului POCU 122607
** Rezultate selectie dosare depuse-runda 4
** Rezultate finale selectie dosare depuse-runda 4
Examen promovare DSP
Anunt DSP - pentru angajari pe perioada determinata
Rezultate finale - pentru angajari pe perioada determinata DSP
Anunt DSP - pentru angajari pe perioada determinata II
Rezultate finale - pentru angajari pe perioada determinata DSP II
Anunt DSP - pentru angajari pe perioada determinata III
Rezultate finale - pentru angajari pe perioada determinata DSP III
Anunt DSP - pentru angajari pe perioada determinata IV
Rezultate finale - pentru angajari pe perioada determinata DSP IV
Anunt DSP - pentru angajari pe perioada determinata V
Rezultate finale - pentru angajari pe perioada determinata DSP V
Anunt DSP - pentru angajari pe perioada determinata VI
Rezultate finale - pentru angajari pe perioada determinata DSP VI
Anunt DSP - pentru angajari pe perioada determinata VII
Rezultate finale - pentru angajari pe perioada determinata DSP VII
Metodologia privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea Ministerului sanatatii
Medic specialist igiena - Compartiment Evaluarea factorilor de risc din mediul de viaţă şi muncă
Consilier juridic - COMPARTIMEN JURIDIC
Copyright ©2010 Directia de Sanatate Publica Bacau. Made by Mobile Web Technologies SRL