BIROUL JURIDIC

         

            Datele de interes public, specifice Biroului Juridic, in condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:

1. Actele normative care reglementează organizarea şi functionarea institutiei;

2. Modalităţile de contestare a deciziilor, dispoziriilor  D.S.P.J. Bacau in situatia in care persoana se consideră vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public;

3. Numarul proceselor verbale de contraventie contestate;
 

4. Informatii privind procedura in timpul unei  anchetei penale sau disciplinare,  NUMAI DACĂ  NU  se pericliteaza rezultatul anchetei, NU  se dezvaluie surse confidentiale ori NU se  pune in pericol viata, integritatea corporala, sanatatea unei persoane in urma anchetei efectuate sau in curs de desfasurare;

5. Informatii privind procedurile judiciare,  NUMAI DACA  publicitatea acestora  NU aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate in proces.  

 Cerere vizare documente medicale in vederea apostilarii
 

 

Examene\Concursuri

Examene si concursuri nationale - MS
= Rezidentiat sesiunea 15 noiembrie 2020
== Cerere rezidentiat sesiunea 15 noiembrie 2020
*** Runda 4 - ANUNT si CERERE de recrutare si selectie al asistentilor medicali comunitari si mediatori sanitari - grup tinta in echipa comunitara integrata din cadrul proiectului POCU 122607
** Rezultate selectie dosare depuse-runda 4
** Rezultate finale selectie dosare depuse-runda 4
Examen promovare DSP
Anunt DSP - pentru angajari pe perioada determinata
Rezultate finale - pentru angajari pe perioada determinata DSP
Anunt DSP - pentru angajari pe perioada determinata II
Rezultate finale - pentru angajari pe perioada determinata DSP II
Anunt DSP - pentru angajari pe perioada determinata III
Rezultate finale - pentru angajari pe perioada determinata DSP III
Anunt DSP - pentru angajari pe perioada determinata IV
Rezultate finale - pentru angajari pe perioada determinata DSP IV
Anunt DSP - pentru angajari pe perioada determinata V
Rezultate finale - pentru angajari pe perioada determinata DSP V
Anunt DSP - pentru angajari pe perioada determinata VI
Rezultate finale - pentru angajari pe perioada determinata DSP VI
Anunt DSP - pentru angajari pe perioada determinata VII
Rezultate finale - pentru angajari pe perioada determinata DSP VII
Metodologia privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea Ministerului sanatatii
Medic specialist igiena - Compartiment Evaluarea factorilor de risc din mediul de viaţă şi muncă
Consilier juridic - COMPARTIMEN JURIDIC
Copyright ©2010 Directia de Sanatate Publica Bacau. Made by Mobile Web Technologies SRL