Acte necesare pentru inregistrarea cabinetelor medicale, cabinetelor de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical si radierii cabinetelor


Cabinete medicale fara personalitate juridica

1. Cerere de inregistrare (cu parafa si cod unic).
2. Certificat de membru al Colegiului Medicilor din Romania (conf. Legii 95/2006, art. 384) al medicului titular sau al asociatiilor.
3. Dovada detinerii legale a spatiului.
4. Avizul Colegiului Medicilor ( cu respectarea prevederilor art. 21 ord. 153/2003 cu modificarile ulterioare)
5. Actul constitutiv si statutul societatii  civile medicale (cand este cazul).
6. Declaratie pe proprie raspundere privind indeplinirii conditiilor minime de spatiu si circuite functionale in concordanta cu serviciile medicale furnizate.
7. Taxa - 10 lei.

Unitati medicale, cu personalitate juridica


1. Cererea reprezentatului legal al unitatii medicale cu specificarea activitatilor desfasurate.
2. Certificat de inregistrare la Registrul Comertului din care sa rezulte ca societatea are ca unic obiect de activitate furnizarea de servicii medicale cu sau fara activitati conexe in conformitate cu dovada indeplinirii conditiilor prevazute la art 15. din Ordonanta de Guvern 124/1998 - republicata.
3. Certificat de membru al Colegiului Medicilor din Romania pentru specialitatile pentru care s-a solicitat obtinerea certificatului conform art. 384 din Legea 95/2006.
4. Actul constitutiv al societatii ( cu dovada ca administratorul sau cel putin o treime din numarul membrilor consiliului de administratie sunt medici.
4.' Pentru organizatii si institutii prevazute la art.16 din Ordonanta de Guvern nr. 124/1998 republicata - este necesar hotararea statutara a organului de conducere privind infiintarea unuia sau mai multor cabinete medicale.
5. Dovada legala a detinerii spatiului.
6. Declaratie pe proprie raspundere privind indeplinirii conditiilor minime de spatiu si circuite functionale in concordanta cu serviciile medicale furnizate pe specialitati.
7. Avizul Colegiului Medicilor cu respectarea prevederilor art. 28 ord. 153/2003 cu modificarile ulterioare.
8. Taxa - 10 lei.

Cabinete de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical, fara personalitate juridica

1. Cerere de inregistrare
2. Autorizatia de libera practica a titularului care isi exercita in mod independent profesia conf. Ordonantei de Urgenta nr. 83/2000 art. 1, alin.2.
3. Dovada detinerii legale a spatiului.
4. Declaratie pe proprie raspundere privind indeplinirii conditiilor minime de spatiu si circuite functionale in concordanta cu serviciile medicale furnizate.
5. Taxa - 10 lei.

Cabinete de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical, cu personalitate juridica

1. Cerere de inregistrare
2. Autorizatia de libera practica a titularului care isi exercita in mod independent profesia conf. Ordonantei de Urgenta nr. 83/2000 art. 1, alin.2.
3. Dovada detinerii legale a spatiului.
4. Actul constitutiv al societatii.
5. Certificatul de inregistrare la Registrul Comertului , din care sa reiasa ca societatea are ca unic obiect de activitate furnizarea de servicii publice conexe actului medical.
6. Certificat constatator de la Registrul Comertului ca sunt indeplinite conditiile de desfasurare a activitatii.
7. Declaratie pe proprie raspundere privind indeplinirii conditiilor minime de spatiu si circuite functionale in concordanta cu serviciile medicale furnizate.
8. Taxa - 10 lei.

Radierea cabinetelor medicale

1. Cerere pentru radierea cabinetului medical sau a societatii medicale.
2. Certificatul de inregistrare in original.
 

 
Copyright ©2010 Directia de Sanatate Publica Bacau. Made by Mobile Web Technologies SRL